Bài Làm Ở Nhà Lớp Mẫu Giáo B

3/18/2018
Các em sẽ có thi đố vui.
3/10/2018
1. Làm bài tập, bài học 11 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 11 phần A và B.

3. Xin quý phụ huynh giúp các em học các câu hỏi và trả lời cho cuộc tranh tài “đố vui để học” giữa lớp MG A và MG B vào ngày 3/18.  Kem theo là các câu hỏi và trả lời. (Click here to print)

1. Homework: lesson 11 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 11 section A & B.

3. On 3/18, we have a competition between MG A and MG B that is called “Đố Vui Để Học”.  Please help your kid to study the questions/answers from the attachment. (Click here to print)

2/11/2018
Tuần này các em sẽ tập múa cho Tết Việt Nam do trường Việt Ngữ tổ chức.  Xin phụ huynh giúp các em tập mỗi ngày 15 phút.

Below is the clip is posted on the youtube.  Please help them to practice at home 15mins/day & tell them:

Khi tập các em ở nhà, xin phụ huynh nhớ nói các em lúc quay mỗi lúc là 3 vòng nha & khúc cuối thì tip toe to right quạt tay ra & same to the left then circle 2 times, turn & clap then end ok.  Các em sẽ tập tuần này nữa mong là các em sẽ nhớ. 

Ngày trình diễn các em cần mặt trang phục VN, xin phụ huynh cho biết em nào chưa có & cần trang phục VN để thầy/cô giúp tìm. 

Đây là video để các em tập múa cho Tết. 

http://www.youtube.com/watch?v=5WZF_4SS3VA
2/4/2018
1. Làm bài tập, bài học 9 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 9 phần A và B.

1. Homework: lesson 9 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 9 section A & B.
1/21/2018
1. Làm bài tập, bài học 8 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 8 phần A và B.

1. Homework: lesson 8 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 8 section A & B.
1/14/2018
1. Các em có bài thi đánh vần cho bài học 7 vào Chúa Nhật 1/14/2018.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo những chữ sau đây: ma, mẹ, mả ná, mì, Mễ.   

2. Tập đọc bài học 7 phần B.

3. Làm HW 7-3

1. The student will have a test this week, 1/14/2018.  Please help them to study nas following words: ma, mẹ, mả ná, mì, Mễ. 

2. Practice reading lesson 7 section B.

3. Do HW7-3.
1/7/2018
1. Làm bài tập, bài học 7 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 7 phần A và B.

1. Homework: lesson 7 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 7 section A & B.
12/17/2017
1. Các em có bài thi bài học 6 vào Chúa Nhật 12/17/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo HW 6-1 và mẫu tự a đến l.  (Print study - HW 6-3 - Click here)

2. Tập đọc bài học 6 phần B.

3. Làm HW 6-3

1. The student will have a test this week, 12/17/2017.  Please help them to study, using HW 6-1 as a study guide and alphabet (read/write) from a to l.  (Print study - HW 6-3 - Click here)

2. Practice reading lesson 6 section B.

3. Do HW6-3.
12/10/2017
1. Làm bài tập, bài học 6 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 6 phần A và B.

1. Homework: lesson 6 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 6 section A & B.
12/3/2017
1. Các em có bài thi bài học 5 vào Chúa Nhật 12/3/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo HW 5-1 và mẫu tự a đến h.  (Print study - HW 5-1 - Click here)

2. Tập đọc bài học 5 phần B.

3. Làm HW 5-2

1. The student will have a test this week, 12/3/2017.  Please help them to study, using HW 5-1 as a study guide and alphabet (read/write) from a to h. (Print study - HW 5-1 - Click here)

2. Practice reading lesson 5 section B.

3. Do HW5-2.
11/19/2017
1. Làm bài tập, bài học 5 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 5 phần A và B.

1. Homework: lesson 5 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 5 section A & B.
11/12/2017
1. Các em có bài thi bài học 4 vào Chúa Nhật 11/12/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo HW 4-1, 4-2, 4-3.   (Print study-guide-1 - Click here)

2. Tập đọc bài học 4 phần B.

3. Làm HW 4-4

1. The student will have a test this week.  Please help them to study, using HW 4-1, 4-2. 4-3 as a study guide.  (Print study-guide-1 - Click here)

2. Practice reading lesson 4 section B.

3. Do HW4-4.
11/5/2017
1. Làm bài tập, bài học 4 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 4 phần A và B.

1. Homework: lesson 4 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 4 section A & B.
10/29/2017
1. Các em có bài thi bài học 3 vào Chúa Nhật 10/29/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo HW 3-1.   (Print study-guide-1 - Click here)

2. Tập đọc bài học 3 phần B.

1. The student will have a test this week.  Please help them to study, using HW 3-1 as a study guide.  (Print study-guide-1 - Click here)

2. Practice reading lesson 3 section B.
10/22/2017
1. Làm bài tập, bài học 3 phần A và B.

2. Tập đọc bài học 3 phần A và B.

1. Homework: lesson 3 section A & B.

2. Practice reading and spelling lesson 3 section A & B.
10/15/2017
1. Các em có bài thi đánh vần và viết vào Chúa Nhật 10/15/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học: d, đ, da, dạ, đa, đã, đá

2. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ, chào ba, chào ông bà, chào cô, chào thầy.

1. The student will have a spelling test this week.  Please help them to study: d, đ, da, dạ, đa, đã, đá

2. Practice simple greeting: chào mẹ, chào ba, chào ông bà, chào cô, chào thầy.
10/8/2017
1. Làm bài tập, bài học 2 phần A và B.

2. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ, chào ba, chào ông bà.

1. Homework: lesson 2 section A & B.

2. Practice simple greeting: chào mẹ, chào ba, chào ông bà

10/1/2017
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 10/1/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo study-guide-1.  Mỗi ngày chỉ cần học 2 -3 chữ.  Các em học lâu sẽ không còn hứng thú học nữa. (In study-guide-1 - Click here)

2. Làm bài tập, bài học 1 phần A và B.

3. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ.

1. The student will have a test this week.  Please help them to study based on the study-guide-Student needs only to study 2 or 3 words per day (like 5-10 minutes).  Please don’t make them study too long, they will get bored. (Print study-guide-1 - Click here)

2. Homework: lesson 1 section A & B.

3. Practice simple greeting: chào mẹ

9/24/2017
1. Làm bài: Tô lồng đèn.

2. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ.

3. Homework for this week: Color the lantern.

4. Practice simple greeting: chào mẹ