Bài Làm Ở Nhà Lớp Mẫu Giáo B

12/17/2017
Coming soon.
12/10/2017
1. Làm bài tập, bài học 6 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 6 phần A và B.

1. Homework: lesson 6 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 6 section A & B.
12/3/2017
1. Các em có bài thi bài học 5 vào Chúa Nhật 12/3/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo HW 5-1 và mẫu tự a đến h.  (Print study - HW 5-1 - Click here)

2. Tập đọc bài học 5 phần B.

3. Làm HW 5-2

1. The student will have a test this week, 12/3/2017.  Please help them to study, using HW 5-1 as a study guide and alphabet (read/write) from a to h. (Print study - HW 5-1 - Click here)

2. Practice reading lesson 5 section B.

3. Do HW5-2.
11/19/2017
1. Làm bài tập, bài học 5 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 5 phần A và B.

1. Homework: lesson 5 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 5 section A & B.
11/12/2017
1. Các em có bài thi bài học 4 vào Chúa Nhật 11/12/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo HW 4-1, 4-2, 4-3.   (Print study-guide-1 - Click here)

2. Tập đọc bài học 4 phần B.

3. Làm HW 4-4

1. The student will have a test this week.  Please help them to study, using HW 4-1, 4-2. 4-3 as a study guide.  (Print study-guide-1 - Click here)

2. Practice reading lesson 4 section B.

3. Do HW4-4.
11/5/2017
1. Làm bài tập, bài học 4 phần A, B, C và D.

2. Tập đọc bài học 4 phần A và B.

1. Homework: lesson 4 section A, B, C & D.

2. Practice reading and spelling lesson 4 section A & B.
10/29/2017
1. Các em có bài thi bài học 3 vào Chúa Nhật 10/29/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học theo HW 3-1.   (Print study-guide-1 - Click here)

2. Tập đọc bài học 3 phần B.

1. The student will have a test this week.  Please help them to study, using HW 3-1 as a study guide.  (Print study-guide-1 - Click here)

2. Practice reading lesson 3 section B.
10/22/2017
1. Làm bài tập, bài học 3 phần A và B.

2. Tập đọc bài học 3 phần A và B.

1. Homework: lesson 3 section A & B.

2. Practice reading and spelling lesson 3 section A & B.
10/15/2017
1. Các em có bài thi đánh vần và viết vào Chúa Nhật 10/15/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học: d, đ, da, dạ, đa, đã, đá

2. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ, chào ba, chào ông bà, chào cô, chào thầy.

1. The student will have a spelling test this week.  Please help them to study: d, đ, da, dạ, đa, đã, đá

2. Practice simple greeting: chào mẹ, chào ba, chào ông bà, chào cô, chào thầy.
10/8/2017
1. Làm bài tập, bài học 2 phần A và B.

2. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ, chào ba, chào ông bà.

1. Homework: lesson 2 section A & B.

2. Practice simple greeting: chào mẹ, chào ba, chào ông bà

10/1/2017
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 10/1/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo study-guide-1.  Mỗi ngày chỉ cần học 2 -3 chữ.  Các em học lâu sẽ không còn hứng thú học nữa. (In study-guide-1 - Click here)

2. Làm bài tập, bài học 1 phần A và B.

3. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ.

1. The student will have a test this week.  Please help them to study based on the study-guide-Student needs only to study 2 or 3 words per day (like 5-10 minutes).  Please don’t make them study too long, they will get bored. (Print study-guide-1 - Click here)

2. Homework: lesson 1 section A & B.

3. Practice simple greeting: chào mẹ

9/24/2017
1. Làm bài: Tô lồng đèn.

2. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ.

3. Homework for this week: Color the lantern.

4. Practice simple greeting: chào mẹ