Bài Làm Ở Nhà Lớp Mẫu Giáo B

10/8 - 10/15
1. Các em có bài thi đánh vần và viết vào Chúa Nhật 10/15/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học: d, đ, da, dạ, đa, đã, đá

2. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ, chào ba, chào ông bà, chào cô, chào thầy.

1. The student will have a spelling test this week.  Please help them to study: d, đ, da, dạ, đa, đã, đá

2. Practice simple greeting: chào mẹ, chào ba, chào ông bà, chào cô, chào thầy.
10/1 - 10/8
1. Làm bài tập, bài học 2 phần A và B.

2. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ, chào ba, chào ông bà.

1. Homework: lesson 2 section A & B.

2. Practice simple greeting: chào mẹ, chào ba, chào ông bà

9/24 - 10/1
1. Các em có bài thi vào Chúa Nhật 10/1/2017.  Xin quý phụ huynh giúp các em học bài theo study-guide-1.  Mỗi ngày chỉ cần học 2 -3 chữ.  Các em học lâu sẽ không còn hứng thú học nữa. (In study-guide-1 - Click here)

2. Làm bài tập, bài học 1 phần A và B.

3. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ.

1. The student will have a test this week.  Please help them to study based on the study-guide-Student needs only to study 2 or 3 words per day (like 5-10 minutes).  Please don’t make them study too long, they will get bored. (Print study-guide-1 - Click here)

2. Homework: lesson 1 section A & B.

3. Practice simple greeting: chào mẹ

9/17 - 9/24
1. Làm bài: Tô lồng đèn.

2. Tập nói và chào hỏi: chào mẹ.

3. Homework for this week: Color the lantern.

4. Practice simple greeting: chào mẹ