Trường Việt Ngữ khai giảng từ trung tuần tháng 9 đến trung tuần tháng 5, bắt đầu vào lúc 1:40pm và kết thúc vào lúc 2:40pm vào mỗi Chúa Nhật, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ trong năm. Học sinh bao gồm các vùng phụ cận từ Tustin, Irvine đến Rancho,và từ Dana Point trải dài đến tận San Clemente. Ban giảng huấn là những thiện nguyện viên trong cộng đoàn với nhiều năm kinh nghiệm và đại đa số thầy cô đã  tham dự khóa Tu Nghiệp và Huấn Luyện Sư Phạm hằng năm vào mỗi kỳ nghỉ hè do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức. 

Trường có liên kết và sinh hoạt với Liên Trường Việt Ngữ Công Giáo trực thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange và các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California. Trường hoạt động bất vụ lợi và tồn tại đến ngày hôm nay, sau 32 năm, là do công sức đóng góp của mỗi thầy cô phụ trách và sự yểm trợ bền bỉ từ các bậc phụ huynh trong một mục đích duy nhất: hướng dẫn các em biết đọc và biết viết tiếng Việt, để ngõ hầu cung ứng những mầm non cho cộng đoàn mai sau.

Một điều đáng khích lệ cho thầy cô giáo chúng tôi là có khoảng 20% học sinh là các em của các tôn giáo bạn. Trường có 9 cấp lớp học từ Vỡ Lòng đến Đàm Thoại, khoảng 140 em học sinh và 20 thiện nguyện viên được chia ra thành từng tiểu ban để hỗ trợ Ban Điều Hành, gồm có: Ban Giảng Huấn, Ban Thi Đua, Ban Văn Nghệ, và Ban Mạng Lưới Toàn Cầu. 

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết và viếng thăm trường Việt Ngữ, xin liên lạc: Cô Đặng Mỹ Hạnh ở địa chỉ email myhanhdang@yahoo.com và cô Nguyễn Hồng ở địa chỉ email vinhvyvan@yahoo.com.