Giải Thưởng Học Sinh Niên Khóa 2017 - 2018


Học Sinh Xuất Sắc: Nông Thúy Anna

 

Lớp Mẫu Giáo A
Hạng I Lê Uyên Mi Madeleina
Hạng II Bùi Teo Egan
Hạng III Lê Tâm Như Chloe
Hạng Hạnh Kiểm Cao Jayden
Hạng Hạnh Kiểm Cao Jaslyn

 

Lớp Mẫu Giáo B
Hạng I Trần Ngọc Gia Hân
Hạng I Cheng Huyên Lauren
Hạng II KHÔNG CÓ
Hạng Hạnh Kiểm Trần Thiên Avery
Hạng Chuyên Cần Cheng Huyền Lauren
  Trần Ngọc Gia Hân
 

Tsutsui Mai Emma

  Tsutsui Liên Evelyn


Lớp 1A
Hạng I

Đinh Giang Christina

Hạng II

Trịnh Khoa Nam

Hạng III

Nguyễn Arthur

Hạng Hạnh Kiểm

Phạm Mai-Le Katelyn

Hạng Chuyên Cần

Đinh Giang Christina

 

Nguyễn Lynn Lya

 

Trần Jr. Lawrence

 

Trịnh Khoa Nam

 

Võ Trúc Linh Katie

 

Võ Như Loan Amy

   
Hãnh Diện Là Người VN

Nguyễn ArthurLớp 1B
Hạng I

Lưu Trung Kenneth

Hạng II

Lê Kenneth Ben

Hạng III

Võ Uý Liêm

Hạng Hạnh Kiểm

Cù Anna

Hạng Chuyên Cần

Trần Đạt Maxwell

 

La Quý Preston

 

La Mạnh EthanLớp 2A
Hạng I

Trịnh Phuong Lan Julia

Hạng II

Ngô Linh Kiera

Hạng III

Lê Hoàng Dyland

Hạng Hạnh Kiểm

Vũ Minh DylanLớp 2B
Hạng I Trần Ha Lam Summer
Hạng II Trần Khang Aaron
Hạng III Nguyễn Joshua
Hạng Hạnh Kiểm Bùi Teo Ordin
Hạng Hạnh Kiểm Vũ Nghi Lana
Hạng Chuyên Cần Bùi Teo Ordin
Nguyễn Eric
Nguyễn Joshua

Trần Ha Lam Summer

 Trần Khang Aaron
Hãnh Diện Là Người VN Nguyễn Eric
Nguyễn Joshua


Lớp 3A
Hạng I Kuennemann Kiera
Hạng II Nguyễn Sophie
Hạng III Đặng Avely
Hạng Hạnh Kiểm Nguyễn Quenna
Hạng Chuyên Cần Đặng Avely

Thái Timothy

 

Lớp 3B
Hạng I

Trịnh Thái Lam

Hạng II

Lưu Trí Kevin

Hạng III

Đoàn Tường–Vân Amanda

Hạng Hạnh Kiểm

Võ Quý Minh

Hạng Chuyên Cần

Lưu Trí KevinLớp 4
Hạng I

Lê Hoàng Hân

Hạng I

Nguyễn Mi Audrey

Hạng II

Nguyễn Minh-Hoàng Andrew

Hạng Hạnh Kiểm

Lê Melody Thùy-Mi

Hạng Hạnh Kiểm

Nguyễn Ba Anthony

Hạng Chuyên Cần

Lê Melody Thùy-Mi

 

Nguyễn Minh-Hoàng Andrew

 

Nguyễn Hoàng-Vivân Valentina

 

Nguyễn Ba Anthony

 

Nguyễn Quốc Việt Gerard

 

Võ VictorLớp 5
Hạng I

Trịnh Thái Chân

Hạng II

Trần Thảo My

Hạng III

Phạm Đăng Khoa Ethan

Hạng Hạnh Kiểm

Đoàn Tường-Bách Daryl

Hạng Hạnh Kiểm

Đinh Diễm DeannaLớp 6
Hạng I Vũ Minh Triết Tristan
Hạng II Võ Victoria
Hạng III Đinh Đức Dimitri
Hạng Hạnh Kiểm Phan Hoàng Kenton-An
Hạng Chuyên Cần Nông Thúy Anna
Phan Hoàng Kenton-An
Cao Quân Skyler
Vũ Minh Triết Tristan
Võ Victoria 

Phan BrandonLớp Đàm Thoại
Hạng I Thái Nhật Theodore
Hạng II Phạm Mai Lynn
Hạng III Lê Phương Jasmine
Hạng Hạnh Kiểm Phạm Mai Pauline
Hạng Chuyên Cần Thái Nhật Theodore
Phạm Mai Lynn
Lê Phương Jasmine
Phạm Mai Pauline
Huỳnh K.M Gianna
Phan Hoàng Kendrick-Việt

Nguyễn Viết Lộc

Nguyễn Hoàng-Vy Vivian

Nguyễn Hoàng-Vân Valerie
Chứng Chỉ cho các em  Nguyễn Viết Lộc
hoàn tất 2 năm lớp ĐT Nguyễn Đức Việt Scott