Giải Thưởng Học Sinh Niên Khóa 2016 - 2017


Học Sinh Xuất Sắc: Thái Nhật Theodore

Lớp Mẫu Giáo A
Hạng I Võ Như Loan Amy
Hạng II Lê Kenneth Ben
Hạng III Trần Đạt Maxwell
Hạng III Võ Trúc Linh Katie
Hạng Hạnh Kiểm Hồ N Tina
Hạng Chuyên Cần Lê Kenneth Ben
Lưu Trung Kenneth
Võ Trúc Linh Katie
Võ Như Loan Amy

 

Lớp Mẫu Giáo B
Hạng I Trịnh Khoa Nam
Hạng I Nguyễn  Quỳnh Leyna
Hạng II Nguyễn Lynn Lya
Hạng III Mai Hòa
Hạng Hạnh Kiểm Cao Jaslyn
Hãnh Diện Là Người VN Trịnh Khoa Nam


Lớp 1A
Hạng I Trần Hạ Lam Summer
Hạng II Trịnh Phương Lan Julia
Hạng III Nguyễn Thái Thảo Autumn
Hạng Hạnh Kiểm Trần Khang Aaron
Hạng Chuyên Cần Trịnh Phương Lan Julia


Lớp 1B
Hạng I Vũ Minh Dylan
Hạng II Phạm H. Hannah
Hạng III Nguyễn Kim
Hạng Hạnh Kiểm Đinh Giang Christina
Hạng Chuyên Cần Trần Jr. Lawrence


Lớp 2A
Hạng I Lưu Trí Kevin
Hạng II Kuennemann Keira
Hạng III Nguyễn Oanh Audrey
Hạng Hạnh Kiểm Đặng Avely
Nguyễn Kim-Han Queanna
Hạng Chuyên Cần Lưu Trí Kevin
Nguyễn Oanh Audrey
Hãnh Diện Là Người VN Nguyễn Kim-Han Queanna
Lưu Trí Kevin
Kuennemann Keira
Bùi Hoà Joseph
Thái Nhân Timothy


Lớp 2B
Hạng I Trịnh Thái Lam
Hạng I Nguyễn Sophie
Hạng II Đoàn Tường-Bách Daryl 
Hạng III Trương Jasmine
Hạng Hạnh Kiểm Đoàn Tường-Vân Amanda
Hạng Chuyên Cần Đoàn Tường-Vân Amanda
Đoàn Tường-Bách Daryl 
Trịnh Thái Lam
Trương Jasmine
 Vũ Martin
Hãnh Diện Là Người VN Đoàn Tường-Vân Amanda
Đoàn Tường-Bách Daryl 
Phan Thu Hà Stacey
Trương Jasmine


Lớp 3
Hạng I Nguyễn Quốc Victor
Hạng II Lê Hoàng Hân
Hạng III Lê Melody Thùy Mi
Hạng Hạnh Kiểm Phan Minh Dominic
Hạng Chuyên Cần Nguyễn Quốc Việt Gerard
Nguyễn Minh Hoàng Andrew
Nguyễn Hoàng-Vivân Valentina


Lớp 4
Hạng I Nguyễn Ngọc Madison 
Hạng I Trần Thảo My
Hạng II Trịnh Thái Chân
Hạng III Phạm Đăng Khoa Ethan
Hạng Hạnh Kiểm Vũ Thiện Nathan 
Hạng Chuyên Cần Nguyễn Quyên Kaylin


Lớp 5
Hạng I Đinh Đức Dimitri
Hạng II Nông Thúy Anna
Hạng III Lê Annabell
Hạng Hạnh Kiểm Võ Victoria
Hạng Chuyên Cần Cao Quân Skyler
Nông Thúy Anna
Phan Hoàng Kenton-An


Lớp 6
Hạng I Lê Phương Jasmine
Hạng II Phạm Mai Lynn
Hạng II Phạm Mai Pauline
Hạng III Võ Thu Amy
Hạng Hạnh Kiểm Huỳnh K.M. Gianna 
Hạng Chuyên Cần Thái Nhật Theodore 
Lê Phương Jasmine
Huỳnh K.M. Gianna 
Võ Thu Amy
Phan Hoàng Kevin-Nam 
Phan Hoàng Kendrick-Việt


Lớp Đàm Thoại
Hạng I Nguyễn Viết Lộc
Hạng II Phan Đức Việt Scott
Hạng III Vũ Thu Kaitlin 
Hạng Hạnh Kiểm Võ Veronica 
Hạng Chuyên Cần Đặng Leslie
Nguyễn Viết Lộc
Vũ Thu Kaitlin 
Nguyễn Mỹ Tiên Cynthia
Nguyễn Ngọc Jennifer
Phạm Trúc-Anh Candyce
Chứng Chỉ cho các em  Đặng Leslie
hoàn tất 2 năm lớp ĐT Nguyễn Mỹ Tiên Cynthia
Nguyễn Ngọc Jennifer
Phạm Trúc-Anh Candyce
Phạm Vy-Anh Alexa