Liên trường sẽ có lớp học trở lại vào tháng 9 này. Vì vậy, xin mời quý phụ huynh đến ghi danh các em học sinh cho niên khóa 2021 – 2022 vào 3 ngày Chủ Nhật: 

  1. Chủ Nhật  Ngày 8/15/2021 từ 1:00pm đến 3:30pm tại hội trường lớn.
  2. Chủ Nhật  Ngày 8/22/2021 từ 1:00pm đến 3:30pm tại hội trường lớn.
  3. Chủ Nhật  Ngày 8/29/2021 từ 1:00pm đến 3:30pm tại hội trường lớn.

Ngày khai giảng của niên khóa 2021 – 2022 là ngày 9/19/2021.

Việt Ngữ: Từ 1:40pm đến 2:40pm
Giáo Lý: Từ 2:40pm đến 3:50pm
TNTT: Từ 4:00pm đến 4:50pm