TVN Saddleback sẽ khai giảng  niên học mới vào Chủ Nhật ngày 8 tháng 9, 2019.  Giờ học của các em từ 1:40PM. đến  2:40PM. 

Vì là ngày đầu tiên đến lớp, xin quý phụ huynh cố gắng đưa con em đến đúng giờ để tham dự Lễ Khai Giảng trên lầu 2 lúc 1:30pm. Sau Lễ Khai Giảng, thầy cô sẽ hướng dẫn các em vào phòng học của từng lớp.

Đây là phòng học của các em:

Lớp Mẫu Giáo A = Phòng 101

Lớp Mẫu Giáo B = Phòng 102

Lớp 1 - A = Phòng 103

Lớp 1 - B = Phòng 104

Lớp 2 = Phòng 105

Lớp 3 - A = Phòng 106

Lớp 3 - B = Phòng 201

Lớp 4 = Phòng 202

Lớp 5 = Phòng 203 Lớp 6 = Phòng A
Lớp đàm thoại = 204  

Xin quý phụ huynh vào website của trường để xem danh sách con em mình học lớp nào và thầy cô nào phụ trách dạy các em.

http://tvnsaddleback.org/danh_sach_hs.htm