Danh Sách Học Sinh Niên Khóa 2022 - 2023

Lớp Mẫu Giáo - A
Giáo viên phụ trách: Cô Vũ Bích Hải
                                    Cô Ngô Băng Tâm  
                                    Em Vũ Timmothy / Em Vũ Tristan
Phòng học: 101


# Họ Tên Lót Tên
1 Hoàng   Thảo Mi
2 Nguyễn Thy Quỉnessa
3 Nguyễn Quỳnh Sarah
4 Nguyễn Kim-Anh Emily
5 Nonmee   Yara
6 Phạm Đăng-Khoa Jason
7 Phạm Mai Anh Natalie
8 Vann Emma Hoai-Ly
9 Fan   Isaac
10 Phạm   Lindsey

Lớp Mẫu Giáo - B
Giáo viên phụ trách: Thầy Cao Tiến Dũng
                                    Em Cao Quân Skyler / Em Phan Kenton
Phòng học: 102

# Họ Tên Lót Tên
1 Fan   Jacob
2 La   James
3 La   David
4 La   Sophia
5 Rivera Alexadra Isabella
6 Tang   Simon
7 Bùi   Addison
8 Phạm   Paul

Lớp 1A
Giáo viên phụ trách: Cô Đặng Mỹ Hạnh
                                    Em Nguyễn Patrick
Phòng học: 103

# Họ Tên Lót Tên
1 Cwynar M Alexis
2 Đỗ Huy Khải Austin
3 Gutierrrez Paige Rylie
4 Malley Tasleen  Kiana
5 Hoàng   Khai An
6 Nguyễn Ngọc Lucy
7 Phan   Mysa
8 Tram Tyler Dylan
9 Trương Hai Maxwell
10 Kensinton Anderson

Lớp 1B
Giáo viên phụ trách: Cô Lệ Hằng / Cô Nguyễn Hương Giang
                                    Em Phan Kendrick
Phòng học: 104

# Họ Tên Lót Tên
1 Campbell   Priya
2 Đỗ Anh Thư Chloe
3 Phước Thọ Aydin
4 Ngô Vi Leah
5 Nguyễn Tuệ Johnathan
6 Nguyễn Hải Richard
7 Nguyễn Huy Derek
8 Nguyễn Hiếu  Cody
9 Trương Thi Logan

Lớp 2
Giáo viên phụ trách: Cô Vũ Tuyết Linh
                                    Em Nguyễn Viết Lễ / Nguyễn Viết Lộc
Phòng học: 105

# Họ Tên Lót Tên
2 Annette Thùy-An
3 Mai   Việt Cooper
4 Nguyễn Mỹ Hiền Angelina
5 Nguyễn Katerlyn Chloe
6 Nguyễn Abbey Ashlyn
7 Tong   Benjamin
8 Norris Lea Shae

Lớp 3
Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Quý Huy
Phòng học: 106

# Họ Tên Lót Tên
1 Tang Cung Mi
2 Nguyễn Quỳnh Leyna


Lớp 4
Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Michael
                                  
Phòng học: 201

# Họ Tên Lót Tên
1 Tang Cung Đô
2 Trần Ngọc Gia Hân

Lớp 5
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Lan Anh                                   
Phòng học: 202

# Họ Tên Lót Tên
1 Kenneth Ben
2 Ngô Linh Kiera
3 Nguyễn   Kim
4 Trịnh Phuong Lan Julia
5 Thái Nhân Timothy

Lớp Đàm Thoại
Giáo viên phụ trách: Cô Ngô Thúy Vân
                                    Em
Huỳnh Gianna                
Phòng học: 204

# Họ Tên Lót Tên
1 Kuennemann   Keira 
2 Nguyễn Kim-Han Queanna
3 Nguyễn   Sophie
4 Nguyễn Quốc Victor 
5 Nguyễn Vivân Valentina 
6 Nguyễn MH Andrew