Danh Sách Học Sinh Niên Khóa 2021 - 2022

Lớp Mẫu Giáo - A
Giáo viên phụ trách: Cô Vũ Bích Hải
                                    Cô Ngô Băng Tâm  
                                    Em Vũ Timmothy / Em Vũ Tristan
Phòng học: 101


# Họ Tên Lót Tên
1 Đỗ Huy Khải Austin
2 Elpedes Jude Vu Olivia
3 Hoàng Thảo Mi
4 La David
5 La   Sophia
6 La   James
7 Malley Tasleen  Kiana
8 Nguyễn Ngọc Lucy
9 Phan   Mysa
10 Tram   Dylan
11 Trương   Maxwell
12 Cwynar   Julia
13 Gutierrez  Paige Rylie
14 Freeman  Mallynn Jade


Lớp Mẫu Giáo - B
Giáo viên phụ trách: Thầy Cao Tiến Dũng
                                    Em Cao Quân Skyler / Em Phan Kenton
Phòng học: 102

# Họ Tên Lót Tên
1 Campbell   Priya
2 Đỗ Anh Thư Chloe
2 Đoàn Hồng Ngọc My
4 Hoàng   Khai An
5 Hwin   Zoe
6 Hwin   Skyler
7 Phước Thọ Aydin
8 Ngô Vi Leah
9 Nguyễn Hải Richard
10 Nguyễn Tue Johnathan
11 Nguyễn Hiếu  Cody
12 Nguyễn Huy Derek
13 Trương   Logan
14 Kensinton Anderson

Lớp 1
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh
                                    Em Nguyễn Valerie / Em Nguyễn Patrick
Phòng học: 103

# Họ Tên Lót Tên
1 Annette Thùy-An
2 Mai   Việt
3 Nguyễn Mỹ Hiền Angelina
4 Nguyễn Katerlyn Chloe
5 Nguyễn Abbey Ashlyn
6 Tong   Benjamin
7 Tong   Kacie
8 Chân Grace

 

Lớp 2
Giáo viên phụ trách: Cô Vũ Tuyết Linh
                                    Em Nguyễn Viết Lễ / Nguyễn Viết Lộc
Phòng học: 104

# Họ Tên Lót Tên
1 Norris   Shae
2 Trần Ngọc Gia Hân
3 Cao   Jayden
4 Cao   Jaslyn
5 Tang Cung Mi
6 Mỹ Martin

Lớp 3
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Hương Giang
                                   Thầy Nguyễn Quý Huy
                                    Em Lê Jasmine
Phòng học: 105

# Họ Tên Lót Tên
1 Mai Caden Hòa
2 Nguyễn Quỳnh Leyna
3 Nguyễn   Authur
4 Tang Cung Đô
5 Trịnh Khoa Nam

Lớp 4
Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Michael
                                    Thầy Trịnh Văn Tuyền
                                    Em Phan Kendrick /
Phòng học: 106

# Họ Tên Lót Tên
1 Nguyễn   Kim
2 Trịnh Phuong Lan Julia
3 Kenneth Ben
4 Nguyễn G.T Mina
5 Thái Nhân Timothy 
6   Austyn
7 Ngô Linh Kiera

Lớp 5
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Lan Anh                                   
Phòng học: 201

# Họ Tên Lót Tên
1 Đặng   Avely 
2 Nguyễn   Sophie
3 Nguyễn Kim-Han Queanna
4 Nguyễn   Joshua
5 Trịnh Thái Lam

Lớp 6
Giáo viên phụ trách: Cô Lê Hằng                                  
Phòng học: 202

# Họ Tên Lót Tên
1 Kuennemann   Keira 
2 Nguyễn Minh Hoàng Andrew
3 Nguyễn Quốc Victor 
4 Nguyễn Hoàng-Vivân Valentina