Danh sách học sinh niên khóa 2017 - 2018

Lớp Mẫu Giáo - A
Giáo viên phụ trách: Cô Vũ Bích Hải
                                     Em Vũ Timothy 
Phòng học: 101

# Họ Tên Lót Tên
1 Bùi Teo Egan
2 Cao   Jayden
3 Cao   Jaslyn
4 Hoàng An Khai
5 Tâm Như Chloe
6 Uyên Mi Madeleina
7 Tang Cung Mi
8 Nguyễn Ly Leily
9 Nguyễn Thanh Ethan
10 Pham Dung Aidan
11 Soltani Rose Izabella


Lớp Mẫu Giáo - B
Giáo viên phụ trách: Thầy Cao Tiến Dũng, Cô Cao Cẩm Vân
                                     Em Sie Darin
Phòng học: 102

# Họ Tên Lót Tên
1 Boyd T Ava
2 Boyd T Kate
3 Cheng Huyen Lauren
4 Tang Cung Đỗ
5 Nguyễn Quốc Dũng Tyler
6 Phan Trí Carson
7 Trần Thiên Avery
8 Trần Ngọc Gia Hân
9 Tsutsui  Mai Emma
10 Tsutsui  Liên Evelyn

Lớp 1 - A
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh
                                    Em Nguyễn Cynthia
Phòng học: 103

# Họ Tên Lót Tên
1 Đinh Giang Christina
2 Hồ N Tina
3 Hồ D Christopher
4 Mai   Hiếu
5 Nguyễn Quỳnh Leyna
6 Nguyễn Lan Linzy
7 Nguyễn Lynn Lya
8 Nguyễn   Arthur
9 Phạm Tri-Le Perry
10 Phạm Mai-Le Katelyn
11 Phùng Tuyết Nhi Kaylie
12 Trần Jr. Lawrence
13 Trịnh Khoa Nam
14 Trúc Linh Katie
15 Như Loan Amy
16 Vuong   Logan


Lớp 1 - B
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Hương Giang & Cô Lê Hằng
                                    Em Nguyễn Jennifer
Phòng học: 104

# Họ Tên Lót Tên
1   Anna 
2 La Quý Preston
3 La Mạnh Ethan
4 Kenneth Ben
5 Lưu Trung  Kenneth
6 Mai   Hòa
7 Nguyễn Vi Evelyn
8 Nguyễn Tuấn Nicholas
9 Pham Hoang Nathan
10 Pham Huy Evan
11 Trần Thu Jordan
12 Trần Đạt Maxwell
13 Úy Liêm 
14 Vuong   Mia
15 Vuong   Nicky

 

Lớp 2 - A
Giáo viên phụ trách: Cô Ngô Băng Tâm
Phòng học: 105

# Họ Tên Lót Tên
1 Hoàng  Dylan
2 Lee Kiều-Duyên  Jocelyn
3 Lee Kiều-Trinh  Gracelynn
4 Ngô Linh Kiera
5 Nguyễn Thái Thảo Autumn
6 Nguyễn   Kim
7 Trịnh Phuong Lan Julia
8 Vũ   Minh Dylan 

 

Lớp 2 - B
Giáo viên phụ trách: Cô Vũ Tuyết Linh
                                    Em Nguyễn Viết Lễ
Phòng học: 106

# Họ Tên Lót Tên
1 Bambao   Andrew 
2 Bùi Teo Odin 
3 Nguyễn   Eric
4 Nguyễn Thanh Benjamin 
5 Nguyễn Hồng Anh Sophia 
6 Nguyễn   Joshua
7 Phạm H Hannah
8 Trần Ha Lam  Summer
9 Trần Khang Aaron
10
Nghi Lana


Lớp 3 - A
Giáo viên phụ trách: Cô Ngô Thúy Vân
                                 Em Nguyễn Vincent
Phòng học: 201

# Họ Tên Lót Tên
1 Bambao   Jacob
2 Cheng Han Leann
3 Đặng   Avely 
4 Kuennemann   Keira 
5   Austyn
6 Nguyễn   Sophie
7 Nguyễn Kim-Han Queanna
8 Thái Nhân Timothy 
9 Trương   Jasmine

 

Lớp 3 - B
Giáo viên phụ trách: Cô Bùi Thanh Tâm / Thầy Nguyễn Quý Huy                                  
Phòng học: 202

# Họ Tên Lót Tên
1 Bùi Hòa Joseph 
2 Đoàn Tường-Vân Amanda 
3 Lưu Trí Kevin 
4 Nguyễn G.T Mina
5 Phạm H Hallie
6 Phan Thu Hà Stacey
7 Phan Thùy Vân Natalie
8 Trịnh Thái Lam
9 Quý Minh 

 

Lớp 4
Giáo viên phụ trách: Cô Mai Mỹ Thuận & Thầy Nguyễn Michael
Phòng học: 203

# Họ Tên Lót Tên
1 Cheng Holt Ryan
2   Alina 
3 Hoàng  Hân
4 Melody Thùy-Mi
5 Uyên Nhi Natalie
6 Nguyễn Mi Audrey 
7 Nguyễn Quốc Victor 
8 Nguyễn Minh Hoàng Andrew
9 Nguyễn Hoàng-Vivân Valentina 
10 Nguyễn Ba  Anthony 
11 Nguyễn Quốc Việt Gerard 
12 Nguyễn Thanh Kristie
13 Trương   Jacklyn 
14   Victor 


Lớp 5
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Lan Anh
Phòng học: 204

# Họ Tên Lót Tên
1 Đinh Diễm Deanna 
2 Đoàn Tường- Bách Daryl 
3 Phạm Đăng Khoa Ethan 
4 Trần Thảo My 
5 Trịnh Thái Chân

Lớp 6
Giáo viên phụ trách: Thầy Trần Ngọc Hoàng & Thầy Trịnh Văn Tuyền
                                     
Phòng học: A

# Họ Tên Lót Tên
1 Cao Quân Skyler 
2 Đinh Đức Dimitri 
3 Nông Thúy    Anna 
7 Phan   Brandon 
5 Phan  Hoàng  Kenton-An
6 Trần DN Justin
7 Trần DN Hailey
8   Victoria 
9 Minh Triết Tristan 

Lớp Đàm Thoại
Giáo viên phụ trách: Cô Đặng Mỹ Hạnh & Cô Cheng Linda
                                    Em Huỳnh Johnathan
Phòng học: B

# Họ Tên Lót Tên
1
Huỳnh K.M Gianna 
2 Phuong Jasmine
3 Nguyễn Viết  Lộc 
4 Nguyễn Hoàng-Vy Vivian 
5 Nguyễn Hoàng-Vân Valerie 
6 Phạm Mai Lynn 
7 Phạm Mai Pauline 
8 Phan Đức Việt Scott 
9 Phan Hoàng Kevin-Nam 
10 Phan  Hoàng  Kendrick-Việt
11 Thái Nhật Theodore 
12 Thu Amy