Danh sách học sinh niên khóa 2013 - 2014

Lớp Mẫu Giáo - A
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Hương Giang / Cô Vũ Hiền
Phòng học: 101

Thao Lam Camille 
Uy Nathan 
Nguyễn Thanh Kristie
Nguyễn Hồng Anh Sophia
Nguyễn Thanh Benjamin
Nguyễn   Chi
Phạm Tuyết Ly Kelsey
Phạm Phi Long Kelson

 

Lớp Mẫu Giáo - B
Giáo viên phụ trách: Thầy Đào Tiến Tứ / Thầy Cao Tiến Dũng
Phòng học: 102

Cheng Holt Ryan
Đinh Diễm Deanna
Hatfield Lan Thy Amanda
Hatfield Minh Trí Ethan
Huỳnh   Hayden
Nguyễn Thy Chloe
Nguyễn Tai Nicholas
Nguyễn  Duy Colin
Phạm Ethan Đăng Khoa
M Martin

 

Lớp 1 - A
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh / Cô Lã Liên Bảo
Phòng học: 103

Cao Quân Skyler
Đinh Đức Dimitri
Herrick T Brina
Huỳnh Van Ella
Nguyễn Thu Thảo Calista
Nguyễn Ba  Anthony
Nông Thúy    Anna
Phan   Brandon
Phan  Hoàng  Kenton An
  Tristan

 

Lớp 1 - B
Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Lan Anh / Cô Ngô Thúy Vân
Phòng học: 104

Bambao   Jacob
Bambao   Andrew
Carreras Em Cinnamone
Huỳnh Bao Dylan
Jalali   Arianna
Trang Brielle
Ngô Thiên Long Brandon
Ngô Thiên Bảo Bryan
Nguyễn Quyên  Kaylin
Nguyễn Ngọc Madison
  Victoria

 

Lớp 2
Giáo viên phụ trách: Cô Vũ Tuyết Linh / Cô Trần Phương
Phòng học: 105

Huỳnh K.M Gianna
Tuấn Brendan
Phạm Mai Lynn
Phạm Mai Pauline
Phan Hoàng Kevin Nam
Phan  Hoàng  Kendrick Việt
Thái Nhật Theodore
Trần Phụng Các Jasmine
Trần Tiếu Oanh Evelyn
  Veronica
Hoàng  Collin
Thiện Nathaniel

 

Lớp 3
Giáo viên phụ trách: Cô Trần Ngọc Kim Quyên / Cô Bùi Thanh Tâm
Phòng học: 106

Hatfield Văn Khôi Sean
Kuennemann Trần Dylan
Kuo Bảo Long  Aaron 
Nguyễn   Michelle
Nguyễn   James
Nguyễn H. Alexander
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Viết  Lộc
Phan Đức Việt Scott
Vũ  Hoàng  Spencer
Vũ   Thu Kaitlin

 

Lớp 4
Giáo viên phụ trách: Thầy Phạm Liêm / Thầy Nguyễn Huy
Phòng học: A

Đặng    Leslie
Huỳnh Q-D Jonathan 
Nguyễn Mỹ-Tiên Cynthia 
Nguyễn Mỹ-Ngọc Jennifer
Phạm Vy Anh Alexa
Phạm Trúc Anh Candyce
Trần Hiếu Nicholas

 

Lớp 5
Giáo viên phụ trách: Cô Vũ Bích Hải / Cô Nguyễn Liên
Phòng học: B

Kuo Ái Vân  Sabrina 
Vi Khanh 
Nguyễn Đông Nghi
Nguyễn T.Giang Gianna
Nguyễn Huy Dylan
Phạm   Justin 
Phạm   Anthony 
Phạm   Megan 
Thái Vĩnh Kiều Victoria 
Trần TL David
Trần Đỗ Emily 
Mộng Thy Christine
Minh-Trí Timothy

 

Lớp 6
Giáo viên phụ trách: Thầy Trần Ngọc Hoàng / Thầy Phạm Liêm
Phòng học: C

Đặng Quý Đôn 
Đỗ Janet Carrie
Nguyễn Viết  Lễ 
Sie N. Darin 

 

Lớp Đàm Thoại
Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Trọng Thiệt / Cô Nguyễn Ngọc Lượng
Phòng học: 204

Bùi Hiền Elaine 
Nguyễn Tố Như Sabrina 
Nguyễn   Kevin
Nguyễn   Hannah
Sie N. Ryan 
Quang Tân Jonathan
Bích Hiền Hannah