Thời Khóa Biểu Niên Khóa 2019 - 2020
(Giờ học từ 1:40pm – 2:40pm)

TUẦN LỄ

HỌC

   NGHỈ

GHI CHÚ

Sept. 8, 2019

X

 

Khai Giảng – 1:30pm

Sept. 15

X

 

Sept. 22

X

 

Họp phụ huynh của Liên Trường

Sept. 29

X

 

 

Oct. 6

X

 

 

Oct. 13

X

 

Lễ Chào Cờ

Oct. 20

X

 

 

Oct. 27

X

 

 

Nov. 3

X

 

Nov. 10

X

 

Lễ Chào Cờ

Nov. 17

 

O

Việt Ngữ 1:40pm- 3:30pm

Nov. 24

X

 

 

Dec. 1

 

X

Lễ Tạ Ơn – Happy Thanksgiving

Dec. 8

X

 

Lễ Chào Cờ

Dec. 15

X

 

Thi Học Kỳ I

Dec. 22

 

X

Nghỉ Lễ Giáng Sinh - Merry Christmas – Happy Birthday Jesus

Dec. 29

 

X

Nghỉ Tết Tây - Happy New Year – 2019!!!

Jan. 5, 2020

X

 

Jan. 12

X

 

Lễ Chào Cờ

Jan. 19

X

 

Jan. 26

 

X

Tết Nguyên Đán – Vietnamese New Year 2019 {{{

Feb. 2

X

 

Liên Trường Mừng Tết Nguyên Đán 2019 {{{

Feb. 9

X

 

 

Feb. 16

X

 

 

Feb. 23

 

O

Việt Ngữ 1:40pm - 3:30pm / Chương Trình Thi Đố Vui

Mar. 1

X

 

 

Mar. 8

X

 

Lễ Chào Cờ

Mar. 15

X

 

 

Mar. 22

X

 

 

Mar. 29

X

 

 

Apr. 5

X

 

 

Apr. 12

 

X

Lễ Phục Sinh – Happy Easter – ALLELUIA

Apr. 19

 

X

Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót -  Divine Mercy Sunday

Apr. 26

X

 

 

May 3

X

 

Thi Học Kỳ II

May 10

X

 

Lễ Chào Cờ

May 17

X

 

Lễ Bế Giảng Giáo Lý – Việt Ngữ

Có tất cả 31 ngày học và 6 ngày nghỉ trong năm.

 

s