Bài Làm Ở Nhà Lớp Mẫu Giáo A

5/13/2018
Tuần này lớp sẽ có tiệc cuối năm. Riêng những em vắng mặt tuần rồi, nếu muốn,các em có thể làm bài thi cuối năm.
5/6/2018
Tuần này lớp sẽ THI CUỐI NĂM.

Phần I:  Viết chính tả TẤT CẢ những vần trong bài 1 - 12.....thí dụ như A, Ă,Â.....X, Y & 5 Dấu

Phần II: Viết & hiểu nghĩa những chữ sau đây:

Ăn - Eat
Bố - Dad
Mẹ - Mom
Ông - Grandpa
Bà - Grandma
Cá - Fish
Dì - Aunt
Đi - Go
Gà - Chicken
Hư - Naughty
Ví - Purse
Kệ - Shelf
Lá - Leaf
No - Full
Phở - VN Noodle Soup
Quạ - Crow
Ru - To rock
Sợ - Afraid
To - Big
Ly - Glass

Phần III:  Đếm số từ 1 - 10 & bài đọc trang 38

Để giúp cho các em thu thập & nhớ xin quý phụ huynh chỉ cho các em học mổi ngày không quá 20 phút.
Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.
Our class will have FINAL TEST this week.  Please help your child to learn:

Part I:  Dictation for ALL letters from lessons 1 -12....i.e.. A, Ă, Â, X...Y & 5 accent marks

Part II:  Dictation & definition of following words:

Ăn - Eat
Bố - Dad
Má - Mom
Ông - Grandpa
Bà - Grandma
Cá - Fish
Dì - Aunt
Đi - Go
Gà - Chicken
Hề - Clown
Ví - Purse
Kệ - Shelf
Lá - Leaf
No - Full
Phở - VN Noodle Soup
Quạ - Crow
Ru - To rock
Sợ - Afraid
To - Big
Ly - Glass

Part III:  Count from 1-10 & reading part on page 38

To help your child learn successfully, please only learn 5 words & no more than 20 minutes each day.
We sincerely thank you for all of your  continous support. 

 

4/29/2018
Để chuẩn bị THI CUỐI NĂM, tuần này lớp sẽ ôn lại:

1) Tất cả 29 chữ cái (trang 4-5)
2) 5 dấu
3) Số 1 đến 20
4) Màu sắc
5) 12 bài đã học

Xin quý phụ huynh giúp các em ôn trước ở nhà.

In preparation for THE FINAL, this week our class will review:

1) All 29 main letters (pages 4-5)
2) 5 accent marks
3) Number from 1 - 20
4) Colors
5) All 12 lessons learned

Please help your child review in advance at home.

4/22/2018
Tuần này lớp sẽ thi ôn bài 9,10,11 & 12

Phần I:  Viết chính tả vần P, PH, Q, QU, R, S, T, U, Ư, V, X,Y

Phần II: Viết & hiểu nghĩa những chữ sau đây:

Phá - Mess around
Phở - VN noodle soup
Quà - Gift
Quạ - Crow
Ra - come out
Ru - To rock
Sợ - Afraid
Số - Number
Tả - Diaper
Tô - Bowl
Dữ - Mean
Ví - Purse
xe - Car
Ly - Glass
Số Mười - 10

Để giúp cho các em thu thập & nhớ lâu xin quý phụ huynh
chỉ cho các em học mổi ngày 5 chữ & không quá 15 phút.

4/15/2018
1.  Tập đọc & viết  (mỗi chữ 3x) trang 49 & 50
2.  Tập đếm từ số 1 - 20
3.  Tập đọc phần Đ trang 53

Để giúp cho các em đỡ chán & thu thập được nhiều, xin quý phụ huynh chỉ cho các em làm 1 trang bài tập & tập đọc không quá 15 phút mỗi ngày

  Các em sẽ được  nghỉ 2 tuần Chúa Nhật.

• Chúa Nhật 4/1/2018 Lễ Phục Sinh

• Chúa Nhật 4/8/2018 Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
3/18/2018
Các em sẽ có thi đố vui.
3/10/2018
Bài Số 10, vần R,S & T.

Xin quý phụ huynh giúp các em tập viết (3x thôi) & đọc trang 39,40, và tập đọc phần D của trang 42.

3/4/2018
Chủ Nhật này Lớp sẽ trở lại như thường lệ 1:40-2:40pm.  Cám ơn Quý phụ huynh & gia đình đã đến chung vui mừng Tế Xuân Mậu Tuất (đặc biệt những em múa giúp vui văn nghệ). Xin quý phụ huynh giúp cá. em ôn lại tất cả vần trong nhữnh bài đã học 1-9 & 5 dấu. 

This Sunday our class will resume as normal 1:40- 2:40 p.m .  Thank you all for celebrating our Lunar New Year (especially kids who helped with entertainment.  Please help your child review all letters from lessons learned 1-9 & 5 accent marks.
2/11/2018
Để Chuẩn bị mừng tết nguyên đán, các em sẽ được học hỏi những phong tục Tết VN.
 
In preparation for Vietnamese New Year, our class will be learning about our New Year traditions
2/4/2018
Hai tuần trước các em đã học qua vài phong tục căng bản của Tết.  Xin quý phụ huynh giúp các em ôn lại ý nghĩa của những chữ sau đây:

1. Tết - Vietnamese New Year/Lunar New Year
2. Lì Xì - Lucky new year money
3. Chúc Tết - Wish for the new year
4. Bánh Chưng - Square shaped sticky rice cake w/meat & bean filling
5. Bánh tét - Long shaped sticky rice cake usually w/sweet filling
6. Hoa Mai - Ochna integerrima
7. Hoa Đào - Cherry blossom

Xin quý phụ huynh đồng thời giúp dạy các em chúc Tết để nhận lì xì đăc biệt của Cô Bích Hải.

1/121/2018
Để Chuẩn bị mừng tết nguyên đán, các em sẽ được học hỏi những phong tục Tết VN.
 
In preparation for Vietnamese New Year, our class will be learning about our New Year traditions
1/7/2018
Bài 8 & 9.

Vần O,Ô,Ơ,P,Q,PH & QU.

Xin quý phụ huynh giúp các em tập viết và đọc trang 32,33,35 & 36

Lesons 8 & 9. Letters O,Ô,Ơ,P,Q,PH & QU. 

Practice writing and reading pages 32,33,35 & 36. 
12/17/2017
Các em sẽ có tiệc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới.

Our class will have a party to celebrate Christmas & New Year. 

12/10/2017
Các em sẽ thi bài 5-7:

1. Biết viết vần G,H,K,L,M,N

2. Biết viết
& hiểu nghĩa những chữ:

- Chicken; - Summer; Hề - Clown

Kệ
- Shelf; La - Yell; - Leaf; No - Full

Lạ
- Strange; Ma - Ghost; Số - Number

This week our class will be testing lessons 5-7.

1. Know how to Write letters

    K,L,M,N

2.
Write & understand meaning of:

- Chicken; - Summer; Hề - Clown

Kệ
- Shelf; La - Yell; - Leaf; No - Full

Lạ
- Strange; Ma - Ghost; Số - Number

12/3/2017
Cho gia đình xem thiệp Tạ Ơn các em làm trong lớp & có chữ ký cha mẹ.

Xin quý phụ huynh giúp các em Ôn lại bài 1-7, tập trả lời tên, tuổi & khoanh tay chào lễ phép với Ba/Má, Ông/Bà...vân..vân.

Show parents Thanksgiving card made in class, need parents’ signatures. 

Also help your child review Lessons 1-7, practice answering their name & age, and greet everyone in respectful manner.

11/19/2017
Bài 6 & 7 vần K,L,M & N

Xin quý phụ huynh giúp các em tập viết trang 25,26,29 & 30.

Luôn ôn lại những bài dã học qua.


Lessons 6 & 7, letters K,L,M & N


Please help your child practice writing  pages 25,26,29 & 30.

Continue to review all lessons learned.
11/12/2017
Bài 4 & 5

các em tập viết trang 18,19,21-23.

Luôn ôn lại những bài đã học qua.

Lessons 4 & 5

Please help your child practice writing  pages 19,20,21 & 22.

Continue to review all lessons learned.

11/5/2017
Để giúp chuẩn bị cho bài 4 & 5, xin quý phụ huynh giúp các em tập dọc vần i, g & h trang 18,19,21 & 22. 

Luôn ôn lại những bài đã học qua.

To help prepare for lessons 4 & 5, please practice your child read letters I,G & H pages 19,20,21 & 22.

Review all lessons learned.

10/29/2017
Tuần này các em sẽ thi bài 1,2 & 3:
1. Biết viết vần A,Ă,Â,B,C,D,Đ,E & Ê
2. Biết viết 5 dấu - Sắc, huyền, hỏi, ngã & nặng.

*** Riêng những em học năm thứ nhì với lớp (Jayden, Jaslyn, Eagen, Aidan, Leily & Madeline), cần biết viết & hiểu những chữ:
Ba,Bà,Cá,Dê,Đá,Bẻ,Té,Bể,Lá & Ẵm 

This week our class will be testing lessons 1,2 & 3.

1. Write the letters
    A,Ă,Â,B,C,D,Đ,E & Ê
2. Write 5 accent marks

*** For the students who are in their second year with our class, need to also write & know meaning of these words:
Ba,Bà,Cá,Dê,Đá,Bẻ,Té,Bể,Lá & Ẵm

10/22/2017
1. Đánh vần và viết lại các chữ trang 14-16 (mỗi chữ 3 lần )

2. Tô màu & Tập đọc trang 17.

3. Đồ 3 trang bài phát trong lớp.

4. Tập hát bài vần A.
10/15/2017
Để chuẩn bị cho bài 3, xin quý phụ huynh giúp các em:

Tập đọc vần E, Ê & tất cả những chữ trong bài.  Xin quý phụ huynh giúp các em phát âm rõ ràng.  Các em không cần viết, vì sẽ có giờ trong lớp cho các em tập viết.
10/8/2017
Tuần rồi trong lớp các em học về Tết Trung Thu; Làm lồng đèn; Thưởng thức bánh Trung Thu & bánh dẻo & làm thiệp Trung Thu, vậy xin quý phụ huynh giúp các em:

1. Ký tên vào thiệp Trung Thu mà các em dã làm trong lớp.

2. Dể giúp các em nhớ xin quý phụ huynh hỏi các em vài câu về Trung Thu như:

* Trung Thu bắt đầu từ bao nhiêu năm?
       Trả lời - khoản 20,000 năm

* Gia dình VN làm gì vào ngày Trung Thu?
       Trả lời - G/D vui chơi dưới ánh trăng & các em rước lồng đèn

* Bánh gì thường dược dùng vào Trung Thu?
       Trả lời - Bánh Trung Thu & Bánh dẻo

* Trứng trong bánh Trung Thu tượng trưng gì?
       Trả lời - trăng....v..v..

3. Tiếp tục ôn & tập đọc vần A,Ă,Â,B,C,D,Đ và học thuộc lòng 5 dấu- Sắc, Huyền, Hòi, Ngã & Nặng, cũng như tập trả lời tên tuổi mình.

10/1/2017
Bài 2, vần  D & Đ

1. Ôn & tập đọc vần A,Ă,Â,B,C,D,Đ và học thuộc lòng 5 dấu- Sắc, Huyền, Hòi, Ngã & Nặng.

2. Hoàn tất 2 bài phát trong lớp (đồ những chữ vần D & Đ & số 2.
 
3. Tiếp tục tập trả lời tên tuổi và khoanh tay chào Cô khi tới/rời lớp.

9/24/2017
Bài 1, vần A,B,C,Ă,Â

1. Tập dọc những vần của bài.

2. Hoàn tất 3 bài phát trong lớp (dồ những chữ vần Ă, & số 1.  

3. Tiếp tục tập trả lời tên tuổi và khoanh tay chào Cô khi tới/rời lớp.
9/17/2017
Xin quý phụ huynh giúp tập cho các em khoanh tay cuối dầu nói "Dạ con chào Cô" khi vô lớp & khi rời lớp, cũng như tập trả lời 2 câu dưới dây:

1. Con tên gì?  Dạ con tên là.....

2. Con mấy tuổi?  Dạ con ...... tuổi