Bài Làm Ở Nhà Lớp Mẫu Giáo A

4/5/2020
Trong thời gian phải cách ly & ở nhà, xin quý phụ huynh tiếp tục giúp con em     mình ôn lại những gì đã học qua. 

    Bài làm nhà cho tun 03/30/20:
   *Ôn li s 1-30 trang 87 bng 2 cách-
1/Phụ huynh đọc số & các em viết xuống giấy. 
2/Phụ huýnh inh hoặc viết từng số ra giấy & đưa ra không theo th t để các em nhận diện. 
       *Ôn li tt c các màu trang 93


1/Theo cách inh hoặc viết ra giấy như trên.
 2/Mỗi ngày hỏi các em những câu hỏi như:

   “Áo con màu gì?
   “Quần con màu gì?”
   “Mắt con màu gì?”
   “Tóc con màu gì?”
   “Áo/quần Ba/Mẹ màu gì?”
   Hay chỉ vào bất cứ đồ gì xung quanh nhà có màu sắc & hỏi các em.  Chủ yếu là giúp các em vừa học vừa vui. 


    Để giúp các em thu thập dễ dàng và nhớ được lâu, xin quý phụ huynh giúp các em học thì không quá 15 phút mi ngày.  Xin mến chúc quý phụ huynh và gia đình luôn khỏe mạnh & bình an. 

  As we continue with “stay at home mandate”, please help your child review things have learned. 
Homework for the week of 03/30/20:

*Review numbers from 1-30 on page 87 in 2 different techniques-
 
  1/You said the number  & have your child write down on paper
    2/Print each number out & make flash cards, showing randomly & have your child read out loud. 
        *Review all colors on page 93

  1/Using flash cards technique as above. 
  2/Ask questions like:
    “What color is your shirt?”
    “What color is your pant?”
    “What color is your hair?”
    “What color are your eyes?”
    “What color is my shirt, pant?”

Or point to anything in the house and ask what color is it. The main thing is to be creative and have fun.      

    To help the children remember longer & not be overwhelmed, please help your child study NO MORE than 15 minutes each day.   

    “Dear friends, we are praying that all will be well with you and that your  body will be as healthy as we know your soul is."  3 John 1:2  

3/29/2020
 **Viết chính t & hiu nghĩa cho những chữ sau đây:

1/Ba (dad)
2/Cá (fish)
3/Đi (to go)
4/Ăn (eat)
5/Bà (grandma/old lady)
6/Cô (auntie)
7/Đá (to kick/ice/rock)
8/Bé (baby/tiny)
9/Cà (tomato)
10/Dơ (dirty)

   ** Tp tr li nhng câu hi:
     “Con tên gì?”
      Trả lời: “Dạ Con tên là xyz”
     “Con mấy tuổi?”
     Tr li: "Dạ con xyz tuổi”

   “Con học lớp mấy?” 
   Tr li: "Dạ con học lớp xyz”
   
        Để giúp các em thu thập dễ dàng và nhớ được lâu, xin quý phụ huynh giúp các em học thì không quá 15 phút mi ngày.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.
**Dictation & definition for words below:
    1/Ba (dad)
    2/Cá (fish)
    3/Đi (to go)
    4/Ăn (eat)
    5/Bà (grandma/old lady)
    6/Cô (auntie)
    7/Đá (to kick/ice/rock)
    8/Bé (baby/tiny)
    9/Cà (tomato)
   10/Dơ (dirty)
  **Learn to answer questions:
     “Con tên gì?”
     Answer:  “Dạ Con tên là xyz”
     “Con mấy tuổi?”
    Answer:  ”Dạ con xyz tuổi
    “Con học lớp mấy?”
    Answer: "Dạ con học lớp xyz”
        
    To help the children remember & not be overwhelmed, please help your child study NO MORE than 15 minutes each day.   Thank you all for your continuous support.

Xin thông báo đến tất cả quý phụ huynh các em sẽ KHÔNG có chương trình Việt ngữ, Giáo Lý, TNTT

từ:
Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 đến Chúa Nhật ngày 19 tháng 4.

Kính chúc tất cả quý phụ huynh luôn được khỏe mạnh và bình an.

3/8/2020
Các em tiếp tục tập nói những câu

"Chào Ba/Mẹ, Ba/Mẹ khoė không?”;
"Chào Ông/Bà, Ông/Bà khoė không?”
“Dạ cám ơn"  ít nht mi ngày 1ln.

Đặc biệt cho những em vng mt Ch Nht va qua, các em s thi ôn bài 9-12.

        Để giúp các em thu thập dễ dàng và nhớ được lâu, xin quý phụ huynh giúp các em học thì không quá 15 phút mi ngày.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

Please continue to have your child practice common phrases:
   "Chào Ba/Mẹ, Ba/Mẹ khoė không?”;
   "Chào Ông/Bà, Ông/Bà khoė không?”;
    “Dạ cám ơn”
    at least once each day.

    Special for students who were absent last Sunday will do make     up review test on lessons 9-12.

    To help the children remember & not be overwhelmed, please help your child study NO MORE than 15 minutes each day.  Thank you all for your continuous support.

3/1/2020
Thi ôn bài 9-12 vần P, PH,     Q, QU, R, S, T, U, Ư, V, X & Y. 

Phn I:  Viết chính t cho tất cả những vần kể ở trên trong bài 9-12. 

Phn II:  Viết chính t & hiu nghĩa cho những chữ dưới:

1/Pha (to mix)
2/Phụ (to help)
3/Phở (Vietnamese noodle soup)
4/Phá (to mess around)
5/Quà (gift)
6/Quạ (a crow)
7/Quá (very)
8/Ra (out)
9/Rổ (basket)
10/Sợ (afraid)
11/Số (number)
12/To (big)
13/Tô (bowl)
14/Tổ (nest)
15/Tã (diaper)
16/Tủ (cabinet)
17/Ví (purse)
18/Vẽ (to draw)
19/Xa (far)
20/Ly (cup)

Phụ huynh có thể giúp các em chuẩn bị thi bằng cách đọc chữ cho các em viết chính tả không theo thứ tự & hỏi các em nghĩa của từng chữ.  

 Để giúp các em thu thập dàng và nhớ được lâu, xin quý phụ huynh giúp các em học thì không quá 15phút mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh  

 This Sunday 3/01/20,  our class will have a review test on lessons 9-12: Letters P, PH, Q, QU, R, S,T, U, Ư, V, X & Y.

Part I:  Dictation for all letters listed above on lessons 9-12.

Part II:  Dictation & know meaning of following words: 

1/Pha (to mix)
2/Phụ (to help)
3/Phở (Vietnamese noodle soup)
4/Phá (to mess around)
5/Quà (gift)
6/Quạ (a crow)
7/Quá (very)
8/Ra (out)
9/Rổ (basket)
10/Sợ (afraid)
11/Số (number)
12/To (big)
13/Tô (bowl)
14/Tổ (nest)
15/Tã (diaper)
16/Tủ (cabinet)
17/Ví (purse)
18/Vẽ (to draw)
19/Xa (fat)
20/Ly (cup)

    It is BEST that you give your child practice tests by reading the words in random order & have your child write & tell you the meaning.  

    To help the children remember easily & not be overwhelmed, please help your child study NO MORE than 15 minutes each day. 

2/23/2020
Bài s 11 vn U & Ư

1)Tập viết mối vần 3 ln trang 44 & 45. 

2)Tập đọc tất cả chữ trang 44 & 45. 

3)Tập đọc phần Đ trang 48

4)Tập hỏi “Chào Ba, Ba có khoė không?”;

"Chào Mẹ, Mẹ có khoė không?”;
"Chào Ông/Bà, Ông/Bà có khoė không?”
ít nht mi ngày 1ln. 

Để giúp các em thu thập dễ dàng và nhớ được lâu, xin quý phụ     huynh giúp các em học thì không quá 15 phút mi ngày.  Xin     chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

Lesson 9
letters U & Ư

    1)Practice reading all words pages 44 & 45. 
    2)Practice writing each word 3 times only on pages 44 & 45. 
    3)Practice reading part Đ page 48. 
     4)Practice greeting   “Chào Ba, Ba có khoė không?”;
                                      "Chào Mẹ, Mẹ có khoė không?”;
                                      "Chào Ông/Bà, Ông/Bà có khoė không?”;
    at least once each day. 

    To help the children remember & not be overwhelmed, please help your child study NO MORE than 15 minutes each day.  Thank you all for your continuous support.

2/16/2020
Bài số 10, vần R, S & T.

1)Tập viết vần 3 lần trang 39 & 40
2)Tập đọc tất cả chữ trang 39 & 40
3)Hiểu nghĩa cho những chữ:

Rổ - basket
Sợ - afraid
To - big
Tô - bowl
Tổ - nest
Tã - diaper

Để giúp các em thu thập dễ dàng và nhớ được lâu, xin quý phụ huynh giúp các em học thì không quá 15 phút mi ngày.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

Homework for the week of 02/10/20: Lesson 9 letter R, S, & T

    1)Practice reading all words pages 39 & 40
    2)Practice writing each word 3 times only on pages 39 & 40
    3)Know the meaning of these words:
       
    Rổ - basket
    Sợ - afraid
    To - big
    Tô - bowl
    Tổ - nest
    Tã - diaper

    To help the children remember & not be overwhelmed, please help your child study NO MORE than 15 minutes each day.  Thank you all for your continuous support.

2/9/2020
Các em không có bài làm ở nhà.
1/19/2020
Bài làm nhà tun 01/13/20: 

Xin quý phụ huynh giúp các em tp chúc Tết:

“Con kính chúc Ba/Má năm m
i vui v
“Con kính chúc Ông/Bà năm mi khe mnh

Các em cần chia sẽ với lớp 3 điều về Tết Việt Nam....món ăn trong ngày Tết; đi chợ hoa/chợ Xuân; hội chợ Tết; coi múa lân; chúc Tết; nhận lì xì...Vân Vân.

Để giúp các em thu thập dễ dàng và nhớ được lâu, xin quý phụ huynh giúp các em học thì không quá 15phút mi ngày.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh

 Please help your child learn how to say wishes for Vienamese     New Year: 

“Con kính chúc Ba/Má năm mới vui vẻ”

“Con kính chúc Ông/Bà năm mới khỏe mạnh”

Learn & share with the class 3 things about Vietnamese New Year: i.e. go to "Tet" festival; watch lion dance; what special type of food eat during "Tet"; say wishes to get "li xi"...etc.

To help the children remember & not be overwhelmed, please help your child study NO MORE than 15 minutes each day.  Thank you all for your continuous support.

1/12/2020
Bài số 9, vần P, PH, Q & QU

Tập viết & đọc những chữ ở trang 35 & 36.  Tập đọc phần D trang 38. 

 Để giúp các em thu thật dễ dàng và nhớ được lâu, xin quý phụ huynh giúp các em học thì không quá 15phút mỗi ngày.

Lesson 9, letters P, PH, Q & QU.
  Practice writing & reading all words on pages 35 & 36. 
Practice reading part D page 38.

To help the children remember & not be overwhelmed, please help your child study NO MORE than 15 minutes each day.

12/15/2019
Chủ Nhật tuần này 12/15/19, lớp sẽ thi ôn bài 6-8, vần K,L,M,N,O,Ô & Ơ.

Phn I:  Viết chính t cho những vần trong bài 6-8.

Phn II:  Viết chính t & hiu nghĩa cho những chữ dưới:

1/Bò (cow/crawl)
2/Cô (Aunt/lady)
3/Cổ (kneck:
4/Mơ (dream)
5/Mở (open)
6/Ma (ghost)
7/Má (Mom)
8/Mẹ (Mom)
9/Kệ (shelf)
10/La (yell)
11/Lá (leaf)
12/Lạ (strange)
13/Lẹ (fast/quick)
14/No (full)
15/Dơ (dirty)

Để giúp các em thu thật dễ dàng và nhớ được lâu, xin quý phụ huynh giúp các em học thì không quá 15phút mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh 

This Sunday 12/15/19, our class will have review test lessons 6-8. Letters K,L,M,N,O,Ô & Ơ.

Part I:  Dictation for all letters from lessons 6-8.

Part II:  Dictation & know meaning of following words: 

1/Bò (cow/crawl)
2/Cô (Aunt/lady)
3/Cổ (kneck:
4/Mơ (dream)
5/Mở (open)
6/Ma (ghost)
7/Má (Mom)
8/Mẹ (Mom)
9/Kệ (shelf)
10/La (yell)
11/Lá (leaf)
12/Lạ (strange)
13/Lẹ (fast/quick)
14/No (full)
15/Dơ (dirty)

To help the children remember & not overwhelmed, please help your child study NO MORE than 15 minutes each day.  Thank you all for your continuous support.

12/8/2019
Các em là nhớ tặng thiệp & lấy chữ ký rồi đem lại lớp; và các em phải nói “mừng lễ tạ ơn” trong buổi ăn tạ ơn của gia đình. 

T the students made thanksgiving cards for his/her family. Class homework during break is to give the cards & get recipients’ signatures; and say “Mừng Lễ Tạ Ơn” at Thanksgiving dinner. 
11/24/2019
Tập viết ch trong bài số 7 (trang 29 & 30).

Tập 
đc nhng ch trong bài s 6 & 7 trang 25,26,29 & 30.

Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em học mỗi ngày & không quá 15 phút.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

Practice writing for lesson 7
(pages 29 & 30).

Practice reading all words in lessons 6 & 7  pages 25,26,29 & 30.

To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them work daily no more than 15minutes. Thank you all parents for your continuous support.

11/17/2019
Xin quý phụ huynh giúp các em ôn lại tất cả màu & số tữ 1-15 (các em cần biết nhận diện mặt số); tập đọc & viết bài số 6, chự K & L (trang 25 & 26).

Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em học mỗi ngày & không quá 15 phút.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

Please help your child review all colors & numbers from 1-15 (they need to be able to recognize #, not just counting); Practice writing & reading lesson 6 letters K & L, pages 25 & 26.

To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them work daily no more than 15minutes. Thank you all parents for your continuous support.
11/10/2019
Tun trước, lp thi ôn bài 1-5. Đây là ln đu tiên cho các em th thi theo cách “đin vào ch trng”. Có th hình in không rõ/các em khó hiu, nên Ch Nht này các em s thi li. 

Phn I: Viết chính t cho những chữ từ bài 1-5-A,Ă,Â,B,C,Đ,Đ,E,Ê,G,H & I 5 dấu- sắc, Huyền, hỏi, ngã & nặng.

Phn II:  Viết chính t & hiu nghĩa cho những chữ dưới:
(xin phụ huynh giúp đọc cho các em tập viết)

Ba(Dad/#3)
Bà(grandma/old lady)
Cà(tomato)
Cá(fish)
Đá(to kick/ice/rock)
Đi(to go)
Da(skin)
Dế(cricket)
Dê(a goat)
Bê(A calf)
Bé(baby/small)
Bế(to carry)
Bí(pumpkin)
Gà(chicken)
Hề(clown)

Phn III:  Tr li tên & tui (nh bt đu vi ch d)

Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em học thi mỗi ngày & không quá 15 phút.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

Ghi chú:  Cho những em nhỏ tuổi, các em sẽ không thi & sẽ được kèm học với phụ giáo.

The Previous week our class had review test for lessons 1-5. This was the first time we tried “fill in the blanks”, possibly the pictures were not clear/kids were confused, so the class as a whole did not do well. Therefore, we will have another review test this Sunday.

Please help your child study for test this week. The test will consist of 3 parts:

Part I: Dictation for 5 accent marks & ALL letters from 5 lessons learned.

Part II: Dictation & know meaning for the words below: (Please read & have your child practice writing)

Ba(Dad/#3)
Bà(grandma/old lady)
Cà(tomato)
Cá(fish)
Đá(to kick/ice/rock)
Đi(to go)
Da(skin)
Dế(cricket)
Dê(a goat)
Bê(A calf)
Bé(baby/small)
Bế(to carry)
Bí(pumpkin)
Gà(chicken)
Hề(clown)

Part III:  Answer name & age in complete sentences (remember to start with the work “dạ”)

To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them study daily no more than 15minutes. Thank you all parents for your continuous support.

Note:  For younger kids, they won't be taking the test & will be taught separately with our teacher's aid.

11/3/2019
Tuần qua lớp vừa thi song bài 1-5.

Tuần này lớp sẽ chuẩn bị học về màu sắc (trang 93) & đếm số từ 1-15 (trang 86). Xin quý phụ huynh tiếp tục giúp các em ôn lại những chữ đã học qua.  

 Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em ôn bài mỗi ngày & không quá 15 phút.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

Our class just took review test for lessons 1-5.

We’ll be learning about colors (page 93) & numbers 1-15 (page 86). Please help your child review all letters/words learned from previous lessons. 
   
To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them study daily no more than 15minutes. Thank you all parents for your continuous support. 

10/27/2019
Xin quý phụ huynh giúp các em học cho bài thi tuần này. Bài thi gồm có 3 phần:

Phn I: Viết chính t cho những chữ từ bài 1-5-A,Ă,Â,B,C,Đ,Đ,E,Ê,G,H & I 5 dấu- sắc, Huyền, hỏi, ngã & nặng.

Phn II:  Đin vào ch trng cho chữ Cá, Bà(trang 8); Cà,Ba(trang 9); Đá(trang 12); Dế,Bê,Em,Bé,Dê(trang 16); Bí,Đi(trang 19) & biết viết Số 1-5.

Ph
n III:  Tr li tên & tui

Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em ôn bài mỗi ngày & không quá 15 phút.

Please help your child study for test this week. The test will consist of 3 parts:

Part I: Dictation for 5 accent marks, #1-5 & ALL letters from 5 lessons learned.

Part II: Fill in the blanks for the words Cá, Bà(page 8); Cà,Ba(page 9); Đá(page 12); Dế,Bê,Em,Bé,Dê(page 16); Bí,Đi(page 19) & write the #1-5.

Part III:  Answer name & age in complete sentences
   
To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them study daily no more than 15minutes.

10/20/2019
*Tập viết & tập đọc những chữ trong bài số 4 & 5 trang 18, 21 & 22 (vần I, G & H)

*Tập viết tữ số 1-5

* tập viết và hiểu nghĩa cho những chữ dưới:

- Bí - Pumkin
- Đi - To go
- Gà - Chicken
- Hề - Clown

Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em làm bài mỗi ngày & không quá 15 phút.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

*Practice writing & reading words in lessons 4 & 5 pages 18, 21 & 24 (letters I, G & H)

*practice writing numbers 1-5. 

 *Write & know the meaning of words below:

 - Bí - Pumkin
- Đi - To go
- Gà - Chicken
- Hề - Clown   

To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them do homework no more than 15minutes daily.  Thank you all parents for your continuous support. 

10/13/2019
* Tập viết & tập đọc những chữ trang bài số 3 trang 14,15 & 17 (vần E,Ê) 

* Học dem số 1-3.

* tập viết và hiểu nghĩa cho những chữ dưới:

-Ba - Father, number 3
-Bà - Grandma, an old lady
-Cà - Tomato
-Cá - Fish
-Da - Skin
-Đá - To kick, ice, rock
-Bé- Baby, tiny
-Bê- Calf (Baby cow)
-Bế- To carry
-Con Dê- A goat
-Dế - A cricket

Đặc biệt cho những em nhỏ tuổi, xin quý phụ huynh đừng nản lòng nếu các em chỉ nhớ được vài chữ, vì đó đã là một thành tích. 

Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em làm bài mỗi ngày & không quá 15 phút.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

*Practice writing & reading words in lesson 3 pages 14, 15 & 17 (letters E & Ê)

*Learn to count numbers 1-3. 

* Write & know the meaning of words below:
    Ba - Father, number 3
    Bà - Grandma, an old lady
    Cà - Tomato
    Cá - Fish
    Da - Skin
    Đá - To kick, ice, rock
    Bé- Baby, tiny
    Bê- Calf (Baby cow)
    Bế- To carry
    Con Dê- A goat
    Dế - A cricket

Especially for the younger children, please don't be discouraged if they can only remember a few words, that in itself is an achievement.

To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them do homework no more than 15minutes daily.  Thank you all parents for your continuous support. 

10/6/2019
*Tiếp tục học thuộc lòng 5 dấu

*Ôn vần A,Ă,Â,B,C, màu trắng & màu vàng. 

*Tập viết & tập đọc những chữ trang 11& 13 (vần D, Đ)

*Học về màu xanh lá cây, màu đen, màu nâu & đếm số 2. 

Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em làm bài mỗi ngày & không quá 15 phút.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

*Continue memorize 5 Accent marks.

*Practice writing & reading words on pages 11 & 13 (letters D & Đ)

*Review letters A,Ă,Â,B,C, color white, yellow & the number 1

*Learn color green, black, brown & the number 2.

To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them do homework no more than 15minutes daily.  Thank you all parents for your continuous support. 

9/29/2019
*Tiếp tục học thuộc lòng 5 dấu

*Tập viết & tập đọc những vần trang 7 & 8 (A,Ă,Â,B,C)

*Học về màu trắng,màu vàng & đếm số 1.

*Tập hát bài "A chào Ba..chào Má.." (phát trong lớp)

Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em làm bài mỗi ngày & không quá 15 phút. 

*Continue memorize 5 Accent marks.

*Practice writing & reading all letters on pages 7 & 8.

*Learn color white, yellow & the number 1

*Practice singing song "A chào Ba...chào Má..." (passed out in class)

To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them do homework no more than 15minutes daily.  Thank you all parents for your continuous support. 

9/22/2019
* Tiếp tục tập trả lời tên/tuổi bằng tiếng Việt & chào Thầy/Cô.  Đồng thời tập chào Bố/Mẹ ở nhà mỗi ngày.

*Tập nói “Dạ cám ơn”. 

*Học thuộc lòng 5 dấu 

*Nói cho phụ huynh biết 2 điều các em đã học về Tết Trung Thu. 

Để giúp các em thu thập nhiều và học được kết quả tốt, xin quý phụ huynh cho các em làm bài mỗi ngày & không quá 15 phút.  Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tất cả quý phụ huynh.

*Continue practice saying his/her name/age &  greetings to teachers & to parents daily. 

*Practice to say “Dạ cám ơn”

*Memorize 5 Accent marks

*Tell parents 2 things learned about Moon Festival. 

To help the kids learn effectively & prevent boredom, please have them do homework no more than 15minutes daily.  Thank you all parents for your continuous support.