Bài Làm Ở Nhà Lớp Mẫu Giáo A

10/8 - 10/15
Để chuẩn bị cho bài 3, xin quý phụ huynh giúp các em:

Tập đọc vần E, Ê & tất cả những chữ trong bài.  Xin quý phụ huynh giúp các em phát âm rõ ràng.  Các em không cần viết, vì sẽ có giờ trong lớp cho các em tập viết.
10/1 - 10/8
Tuần rồi trong lớp các em học về Tết Trung Thu; Làm lồng đèn; Thưởng thức bánh Trung Thu & bánh dẻo & làm thiệp Trung Thu, vậy xin quý phụ huynh giúp các em:

1. Ký tên vào thiệp Trung Thu mà các em dã làm trong lớp.

2. Dể giúp các em nhớ xin quý phụ huynh hỏi các em vài câu về Trung Thu như:

* Trung Thu bắt đầu từ bao nhiêu năm?
       Trả lời - khoản 20,000 năm

* Gia dình VN làm gì vào ngày Trung Thu?
       Trả lời - G/D vui chơi dưới ánh trăng & các em rước lồng đèn

* Bánh gì thường dược dùng vào Trung Thu?
       Trả lời - Bánh Trung Thu & Bánh dẻo

* Trứng trong bánh Trung Thu tượng trưng gì?
       Trả lời - trăng....v..v..

3. Tiếp tục ôn & tập đọc vần A,Ă,Â,B,C,D,Đ và học thuộc lòng 5 dấu- Sắc, Huyền, Hòi, Ngã & Nặng, cũng như tập trả lời tên tuổi mình.

9/24 - 10/1
Bài 2, vần  D & Đ

1. Ôn & tập đọc vần A,Ă,Â,B,C,D,Đ và học thuộc lòng 5 dấu- Sắc, Huyền, Hòi, Ngã & Nặng.

2. Hoàn tất 2 bài phát trong lớp (đồ những chữ vần D & Đ & số 2.
 
3. Tiếp tục tập trả lời tên tuổi và khoanh tay chào Cô khi tới/rời lớp.

9/17 - 9/24
Bài 1, vần A,B,C,Ă,Â

1. Tập dọc những vần của bài.

2. Hoàn tất 3 bài phát trong lớp (dồ những chữ vần Ă, & số 1.  

3. Tiếp tục tập trả lời tên tuổi và khoanh tay chào Cô khi tới/rời lớp.
9/10 - 9/17
Xin quý phụ huynh giúp tập cho các em khoanh tay cuối dầu nói "Dạ con chào Cô" khi vô lớp & khi rời lớp, cũng như tập trả lời 2 câu dưới dây:

1. Con tên gì?  Dạ con tên là.....

2. Con mấy tuổi?  Dạ con ...... tuổi