Bài Làm Ở Nhà Lớp 6

5/13/2018
 
5/6/2018
Bài học số 8: Cây Dừa
 1. Đọc cho các em viết phần A (trang 55) ra giấy
 2. Trả lời 5 câu hỏi phần B (trang 56).
4/29/2018
Các em ôn bài gồm các phần như sau:
 1. Đọc cho các em viết đoạn văn đầu tiên của bài học số 3 (trang 21)
 2. Học và nhớ các từ: xuất hiện, xuất sắc, sản xuất, sơ xuất, sương mù, sương mai, gầy trơ xương, xương sống, trọn đời, trọn ngày, trọn đêm, chọn lọc
 3. Dùng cá chữ đã học trên đễ trả lời các câu 1, 2, 5, 6, 10 (trang 24)
 4. Dùng các trạng từ đầu trang 25 đễ trả lời các câu 1, 2, 4, 11, 13, 15 (trang 25 và 26)
4/22/2018
Các em sẽ không có bài kiểm tra vào tuần này như dự định. Tuy nhiên, xin Quý Phụ Huynh giúp đở các em ôn bài gồm các phần như sau:
 1. Đọc cho các em viết đoạn văn đầu tiên của bài học số 3 (trang 21)
 2. Học và nhớ các từ: xuất hiện, xuất sắc, sản xuất, sơ xuất, sương mù, sương mai, gầy trơ xương, xương sống, trọn đời, trọn ngày, trọn đêm, chọn lọc
 3. Dùng cá chữ đã học trên đễ trả lời các câu 1, 2, 5, 6, 10 (trang 24)
 4. Dùng các trạng từ đầu trang 25 đễ trả lời các câu 1, 2, 4, 11, 13, 15 (trang 25 và 26)
4/15/2018
Các em sẽ ôn Bài Học # 3 "Chiếc Nón Lá "(trang 21) chuẩn bị cho buổi kiểm tra tuần sau:

Bài tập về nhà tuần này như sau:

 1. Phần C (Phân biệt ý nghĩa): Dùng chữ thích hợp ở trang 22 và 23 để điền vào 10 câu trang 24.
  • Đã hường dẫn ở lớp.
 2. Phần D (Văn Phạm): Dùng các trạng từ (ở trang 25) để điền vào 15 câu trang 25 và 26.

Riêng các em nào chưa nộp bài tập về nhà buổi học rồi cho 2 phần sau thì nhớ đem theo.

 1. Phần A: Tập đọc và viết chính tả
  • Xin Quý Phụ Huynh đọc cho các em viết ra giấy toàn bộ bài đọc (trang 21)
  • Đề nghị nên đọc cho các em viết trong 2 ngày.
 2. Phần B: Trả lời 5 câu hỏi (trang 22)
  • Phần trả lời này trong nên làm riêng trong 1 ngày.
  Các em sẽ được  nghỉ 2 tuần Chúa Nhật.

• Chúa Nhật 4/1/2018 Lễ Phục Sinh

• Chúa Nhật 4/8/2018 Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
3/18/2018
Các em sẽ có thi đố vui.
3/10/2018
Bài Học 3: Chiếc Nón Lá (trang 21)
 1. Phần A: Tập đọc và viết chính tả
  1. Xin Quý Phụ Huynh đọc cho các em viết ra giấy toàn bộ bài đọc (trang 21)
  2. Đề nghị nên đọc cho các em viết trong 2 ngày.
 2. Phần B: Trả lời 5 câu hỏi (trang 22)
  1. Phần trả lời này trong nên làm riêng trong 1 ngày.

Ngày 18/03, Việt Ngữ sẽ học từ 1:40 pm đến 3:30 pm.
Các em sẽ tham gia chương trình đố vui. Lớp 6 sẽ thi với lớp Đàm Thoại.
Theo như "bí mật đươc tiết lộ", 2 games sau là những game trong số nhiều games:

 1. Heads up
 2. Thi dùng đũa gắm đậu từ bàn này qua bàn kia (các em có thể tập ở nhà)
2/4/2018
Các em sẽ đi field trip vào Chúa Nhật này, xin quý phụ huynh điền đơn xin phép đi field trip và nộp lại cho thầy Hoàng,thầy Tuyền vào Chúa Nhật cùng ngày.
1/121/2018
Bài Học 13: Cúng Bái Ngày Tết (trang 83)

     Phần A: Tập đọc và viết chính tả
            • Các em viết ra giấy toàn bộ bài đọc (trang 83)
            • Đề nghị nên đọc cho các em viết trong 3 ngày.

      Phần B: Trả lời 5 câu hỏi (trang 84-85)
             • Phần trả lời này trong nên làm riêng trong 1 ngày.

1/14/2018
Bài Học 1: Hái Lộc Xuân (trang 7)
 1. Phần A: Tập đọc và viết chính tả
  1. a. Xin Quý Phụ Huynh đọc cho các em viết ra giấy toàn bộ bài đọc trang 7
   b. Đề nghị nên đọc cho các em viết trong 2 ngày.
 2. Phần B: Trả lời 5 câu hỏi (trang 8)
  1. Phần trả lời này trong nên làm riêng trong 1 ngày.
1/7/2018
Các em không có bài tập ở nhà.
12/17/2017
Các em không có bài tập ở nhà. Tuần này, các em sẽ có tiệc mừng Giáng Sinh trong lớp.
12/10/2017
Bài Học 14: Lúa Gạo (Trang 89)
 1. Phần A: Tập đọc và viết chính tả
  1. Xin Quý Phụ Huynh đọc cho các em viết ra giấy toàn bộ bài đọc trang 89
  2. Đề nghị nên đọc cho các em viết trong 2 ngày
 2. Phần B: Trả lời 5 câu hỏi (trang 90-91)
  1. Phần trả lời này trong nên làm trong 1 ngày riêng
12/3/2017
Bài Học 11: Nông Thôn Việt Nam
 1. Các em ôn lại các từ đã học trong lớp (Phần C, trang 73-74)
 2. Dùng các từ ở "Phần C" để trả lời 10 câu hỏi trang 74 và 75
 3. Phần làm thêm nếu các em có thời gian (Phần D: Văn Phạm): Đặt câu kép với liên từ có sẵn (5 câu trang 76)
11/19/2017
Bài Học 11: Nông Thôn Việt Nam
 1. Xin Phụ Huynh đọc cho các em viết ra giấy bài đọc "Phần A" (trang 71)

 2. Các em trả lời 5 câu hỏi "Phần B" (trang 72-73)
11/12/2017
Bài Học 9: Các Miền Của Việt Nam
 1. Các em dịch 5 câu mà các em đã trả lời (trang 61) trong phần-2 bài tập về nhà tuần rồi ra tiếng Anh

 2. Các em học trước 7 cụm từ sau (từ trang 62):

  • Buổi chiều
  • Chiều rộng
  • Chiều Khách
  • Trà xanh
  • Chà xát
  • Sa ngã
  • Xa nhau
11/5/2017
Bài Học 9: Các Miền Của Việt Nam
 1. Xin Quý Phụ Huynh Đọc cho cán em viết phần bài đọc (trang 60) ra giấy
  • Bài đọc có 4 đoạn, Xin cho các em làm trong 4 ngày cho các em không thấy chán .
 2. Các em dùn kiến thức từ bài đọc trả lời 5 câu hỏi (trang 61)
10/29/2017
- Các em sẽ có bài kiểm tra.

- Các em ôn bài gồm những phần sau của bài học số 4 (Tự Do Của Bạn):
 1. Dictation: Hai đoạn văn đầu tiên (trang 28: Bạn sinh ra ở ... ngoài biển khơi)
  • Xin Quý Phụ Huynh đọc cho các em viết
  • Các thầy sẽ đọc cho các em viết trong lớp
 2. Phân biệt ý nghĩa của các từ sau và dịch sang tiến Anh
  • 10 từ: biết trước, biết việc, tranh ảnh, chanh vàng, chanh xanh, nước chanh, trải, chải đầu (chải tóc), chân, chân thật
 3. Dùng các từ của phần 2 để trả lời 5 câu của trang 31 và 32
  • Gồm các câu: 2, 3, 4, 5, và 8
10/22/2017
Bài Học Số 7, Truyền Thống Gia Đình, trang 48) gồm các phần như sau:
 1. Đọc lại bài đọc trang 49 để trả lời 5 câu hỏi phần B (trang 50)
 2. Dùng các từ phần C (trang 51-52) để trả lời cho 10 câu (trang 52-53)
10/15/2017
Bài Học Số 7, Truyền Thống Gia Đình  trang 49.

Xin Quý Phụ Huynh đọc cho các em viết ra giấy phần A . Xin Quý Phụ Huynh ký tên lên giấy.
10/8/2017
Bài Học Số 4, Tự Do của Bạn trang 28) gồm các phần như sau:
 1. Học và dùng các từ phần C (trang 30-31) để trả lời cho 10 câu (trang 31-32)
 2. Dùng các trạng từ phần D (trang 32) để trả lời cho 15 câu (trang 33)

Mỗi ngày các em có thể làm 5 câu.

10/1/2017
Bài Học Số 4, Tự Do của Bạn trang 28 gồm các phần như sau:

1. Xin Quý Phụ Huynh đọc cho các em viết ra giấy phần A (xin Quý Phụ Huynh ký tên lên giấy)
    - Phần này có thể làm trong 3 ngày.

2. Các em trả lời 5 câu phần B (trang 29)
    - Phần này có thể làm trong 2 ngày.
9/24/2017
1. Dùng chữ thích hợp của trang 15-16 để điền vào chỗ trống cho 10 trang 16-17

2. Các em tự tìm các tĩnh từ cho 15 câu trang 17-18

          Ví dụ như: to, sáng, lớn, đẹp, thông minh, cứng, ầm ĩ, nóng, lạnh, dài, ...

3. Dùng chữ "trông" hoặc"thấy" cho 10 câu trang 18-19

Các em chỉ cần làm 7 câu cho mỗi ngày trong 5 ngày.

9/17/2017
Vì thời gian học ở trường rất ngắn, các em cần phải làm thêm bài tập về nhà. Chúng tôi sẽ cho các em bài tập về nhà vào cuối buổi học. Rất mong Quý Phụ Huynh giúp đỡ cho các em trong thời gian làm bài tập ở nhà như:
 • Đọc cho các em viết để các em nghe và phát âm đúng hơn
 • Nói chuyện bằng Tiếng Việt với các em thường xuyên hơn

Xin nhắc các em là chỉ cần học khoảng 15-20 phút mỗi ngày. Không nên học nhiều hơn vì sẽ bị chán. Tuy nhên các em cần phải học ít nhất 4 ngày một tuần.

Chúng tôi không kịp cho các em bài tập vào buổi học đầu tiên, xin Quý Phụ Huynh nhắc các em làm bài tập về nhà tuần này như sau:

 1. Ngày-1 và 2: Đọc cho các em viết phần A "Sống Với Đoàn Thể" và trả lời 3 câu hỏi phần B
 2. Ngày 3: và 4: Đọc và hiểu các từ phần C