Bài Làm Ở Nhà Lớp 6

05/01/2022
Các em đã học bài 10 đính kèm, và sẽ có bài thi vào Chúa Nhật, ngày 1 tháng 5, 2022.

Students will have an exam on Lesson 10, attached, on Sunday, May 1st, 2022.

In Bài Học 10 - Click here!

04/10/2022
Các em đọc câu chuyện ở trang 114 và trả lời các câu hỏi ở trang 115 - 119. Sau đó, các em sẽ có bài kiểm tra những câu hỏi này và một bữa tiệc Easter. Xem Bài 7 đính kèm. Click here!.

Chúng ta sẽ không có lớp học vào tuần tới, 04/17/2022 - Chúc mừng lễ Phục sinh!

Please read story on page 114 and answer questions on page 115 - 119. We will have a test on these questions and a small Easter party afterwards.  See attached Lesson 7 - Click here!.

We will not have class next week, 04/17/2022 – Happy Easter!
04/03/2022
Các em không có bài làm tuần này.  Xin các em vui lòng in bài Lesson 7 đính kèm. Click here!

Students have no homework this week. Please print attached Lesson 7. Click here!
03/13/2022
Các em không có bài làm ở nhà.
01/30/2022
Các em học cho bài thi trang 83 - 87 - xem sách đính kèm. Click here to print!
01/23/2022
Các em làm bài puzzle đính kèm. Click here to print!
01/16/2022
Các em sẽ tiếp tục tập đọc trang 76 – 83, trong bài đính kèm. Click here to print!
12/19/2021
Các em sẽ tập đọc trang 72 – 75, xin xem sách đính kèm. In Sách - Click here!
Chúng ta sẽ nghỉ Lể Giáng Sinh và Năm Mới hai tuần tiếp theo (12/26 và 01/02/2022). Trở lại học 01/09/2022.
12/5/2021
Các em tập đọc và  hiểu cách Đặc Câu, (trang 59-63),  trong bài Lesson 4 đính kèm. Click here!
11/21/2021
Các em tập đọc và  hiểu các Ngữ  Vựng trong bài đính kèm, của Phần A - Đàm Thoại: 1, 2, 3 và 4.

In bài tập đọc - Click here!

11/14/2021
Các em sẽ có bài thi Chủ Nhật này.  Xin quý phụ huynh cho các em học các chữ sau đây, và Bài Tập – Exercise E, từ trang 33 - 38.

giải quyết                  tiếp tục                     bé xíu                        nhanh tay
khổ nỗi                      pho mát                   hài lòng                   hãy yên tâm
trở nên                      cho đến khi             chia                           cắn

In bài tập - Click here!

11/7/2021
Các em làm puzzle đính kèm.

Complete attached puzzle.

Click here to print!

10/30/2021
Các em tập đọc trang 19 – 21, Lesson 2 đính kèm. Click here to print!

Bài làm ở nhà của các em học sinh theo từng lớp đã được đăng lên trang website của trường. Nhờ quý phụ huynh vào website của trường – Bài Làm Ở Nhà Lớp 6 để giúp con em mình làm bài ở nhà.

http://tvnsaddleback.org/lop_6.html

Read pages 19 – 21, see Lesson 2 attached. Click here to print!

All homework assignments are posted on our school website. You can click on the link below to find 6th grade homework assignments.


http://tvnsaddleback.org/lop_6.html

10/24/2021
Xin quý phụ huynh cho các em ôn bài từ trang 13 (Ngữ vựng)  – 18, các em sẽ có bài thi vào Chủ Nhật, Oct 24 2021.  Xem đính kèm - Click here!

Please have your child study pages 13 (Vocabulary) – 18, students will have the quiz on Sunday, Oct 24 2021. See attached - Click here!
10/17/2021
Các em tập đọc trang 12 - 13 (xem Lesson 1) và làm puzzles đính kèm. Print ATTACHED I - Click here. Print ATTACHED II - Click here!

Căn nhà ma

Gia đình Peter dọn đến một căn nhà mới. Những người hàng xóm nói

với gia đình Peter rằng căn nhà này có ma nhưng ba má Peter không tin.
Một ngày kia, khi Peter đang ngủ trong phòng của mình, nó nghe thấy
tiếng sột soạt từ phòng kế bên. Peter hoảng sợ và hét lớn lên. Ba má Peter
vội vã chạy đến.
Peter nói với ba má nó rằng có một
con ma trong căn phòng bên kia. Khi ba má
Peter vào phòng đó xem thì thấy một con
chuột đang chạy qua chạy lại.
Thấy thế, Peter bật cười và ba má
Peter giải thích cho nó hiểu rằng không có
ma quỷ gì ở trên đời này.

Ngữ vựng:
nhà ma                                  haunted house
dọn                                         to move
tin                                           to believe
tiếng sột soạt                      noise
hoảng sợ                               to be scared
chạy qua chạy lại                to run back and forth
bật cười                                to burst into laughing
giải thích                               to explain
ma quỷ                                  ghost
đời này                                  this world

Bài làm ở nhà của các em học sinh theo từng lớp đã được đăng lên trang website của trường. Nhờ quý phụ huynh vào website của trường để giúp con em mình làm bài ở nhà.

read on pages 12 - 13 (see 1st attachment or below), and work on puzzle (see 2nd  attachment).Print ATTACHED I - Click here. Print ATTACHED II - Click here!

Căn nhà ma

Gia đình Peter dọn đến một căn nhà mới. Những người hàng xóm nói

với gia đình Peter rằng căn nhà này có ma nhưng ba má Peter không tin.
Một ngày kia, khi Peter đang ngủ trong phòng của mình, nó nghe thấy
tiếng sột soạt từ phòng kế bên. Peter hoảng sợ và hét lớn lên. Ba má Peter
vội vã chạy đến.
Peter nói với ba má nó rằng có một
con ma trong căn phòng bên kia. Khi ba má
Peter vào phòng đó xem thì thấy một con
chuột đang chạy qua chạy lại.
Thấy thế, Peter bật cười và ba má
Peter giải thích cho nó hiểu rằng không có
ma quỷ gì ở trên đời này.

Ngữ vựng:
nhà ma                                  haunted house
dọn                                         to move
tin                                           to believe
tiếng sột soạt                      noise
hoảng sợ                               to be scared
chạy qua chạy lại                to run back and forth
bật cười                                to burst into laughing
giải thích                               to explain
ma quỷ                                  ghost
đời này                                  this world

10/10/2021
Xin quý phụ huynh cho các em học trang 50 – 54 (xem đính kèm - Click here), các em sẽ có bài thi nhỏ.

Please have your child study on pages 50 – 54 (see attached - Click here), we will have a small quiz this Sunday.
10/03/2021
Xin quý phụ huynh cho các em tập đọc và hiểu bài đính kèm, từ trang 39 – 48.  Sau khi các em làm xong, xin phụ huynh viết và ký tên đầu trang 48.

Please have your child practice to read and understand the lesson attached, from page 39 – 48.  After your child have finished, please print and sign your name on top of page 48.

In Bài Tập - Click here!
09/26/2021
Chúng tôi là Cô Lê Hằng, và em Phụ Giáo là Nguyễn Viết Lộc, hân hoan chào đón tất cả các em học sinh đến học Trường Việt Ngữ Saddleback, lớp 6 - Việt Ngữ Đàm Thoại, niên khóa 2021 – 2022.
Chúng tôi mong ước được sự hỗ trợ từ quý phụ huynh như sau:
  1. Lớp bắt đầu 1:40 – 2:40 pm. Phòng 202. Các em cần đến lớp đúng giờ.
  2. Các em nên mang Mask trong Trường
  3. Các em nên lễ phép với Các Cô và Phụ Giáo. 
  4. Các em cần có một bao đựng sách (back pack), khăn giấy (khlenex), giấy trắng (white line papers), bút chì (one or two pencils), đồ chuốt bút chì (pencil sharpener), cục tẩy (eraser), và bút màu (crayons or markers)
  5. Các em làm bài ở nhà và nộp cho Cô Hằng trước khi vào lớp.
  6. Các em tập nói thêm tiếng Việt ở nhà và học thêm văn hoá Việt.
  7. Xem thêm phần Thời Khoá Biểu, bài làm ở nhà, hoặc những tin tức của trường qua website: http://tvnsaddleback.org/bai_lam_o_nha.htm
  8. Nếu có trể hay nghỉ học xin email hoặc text cho Cô Hằng
  9. Các em muốn nói hay có câu hỏi cần giơ tay.
  10. Các em cần đi restroom và uống nước trong giờ học, nên giơ tay và đi từng em một - không đi trong lúc cô giảng bài, ngoại trừ khẩn cấp.

Hầu mong các em dù được sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, các em biết nói - đọc - viết tiếng Việt và luôn tự hào mình là người Mỹ gốc Việt.