Bài Làm Ở Nhà Lớp 4

10/8 - 10/15
1. Trong bài kiểm tra viết chính tả tuần trước vào ngày 10-08-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra đó tuần này để được tăng thêm hạng điểm.
 
2. Bài 11 phần B:  Trong lớp tuần rồi, cô Mỹ-Thuận đã dạy các em đoạn đầu của bài văn trang 81.   Xin
quý phụ huynh đọc thêm với các em ở nhà bài văn Tết Trung Thu trang 81-82.
 

Bài kiểm tra:

1. Biết đọc, hiểu nghĩa, và biết viết các ngữ vựng của phần B trang 82.
Tuần này trong lớp học sinh sẽ học tiếp bài 11 trang 82-84.
10/1 - 10/8
1. Trong bài kiểm tra ngữ vựng tuần trước vào ngày 10-01-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra đó tuần này để được tăng thêm hạng điểm. Thí dụ từ điểm B được lên điểm A.  Những học sinh đã đúng hết được điểm A sẽ  được lên điểm A+.
 
2. Bài 3 - phần H và I, trang 27 - 28: Học sinh điền vào chổ trống trong sách và tập đặt câu. Trong lớp tuần rồi, cô Mỹ-Thuận đã dạy các em bài văn trang 26.   

3. Hiểu nghĩa câu tục ngữ bằng tiếng Mỹ của câu ca dao khuyên ta thế nào?

        Một cây làm chẳng nên non,
        Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
 
Bài kiểm tra:

1. Viết chính tả một đoạn văn của bài " Biết Thì Thưa Thốt " trang 26 từ câu
   "Giảng bài xong , cô giáo hỏi cả lớp ..." tới "...Không biết thì dựa cột mà nghe"

Tuần này trong lớp học sinh sẽ học bài 11 trang 80 về Tết Trung Thu.
9/24 - 10/1
Bài làm ở nhà: 

1. Trong bài kiểm tra ngữ vựng tuần trước vào ngày 09-24-2017, cho mỗi chữ viết sai, học sinh viết chữ đúng năm lần và nộp với bài kiểm tra đó tuần này để được tăng thêm hạng điểm. Thí dụ từ điểm B được lên điểm A.  Những học sinh đã đúng hết được điểm A sẽ  được lên điểm A+.
 
2. Bài 3 - phần D, Đ, và E trang 23 đến 25: Học sinh điền vào chổ trống trong sách. Trong lớp tuần rồi, cô Mỹ-Thuận và Michael đã tập đọc và  giảng nghĩa các chữ và câu trong những phần này.  
 
Bài kiểm tra:

1. Biết đọc, hiểu nghĩa, và biết viết các ngữ vựng của phần Đ trang 24.

Tuần này trong lớp học sinh sẽ học bài văn trang 26.
9/17 - 9/24
Bài 3 - phần A, B, và C trang 20, 21 và 22: Học sinh điền vào chổ trống trong sách. Trong lớp tuần rồi, cô Mỹ-Thuận và Michael đã tập đọc và  giảng nghĩa các chữ và câu trong những phần này.  
 
Bài kiểm tra:

Biết đọc, hiểu nghĩa, và biết viết các ngữ vựng của phần B.
9/10 - 9/17
Các em ôn lại cách phát âm và đánh vần trang 4,5,6.