Bài Làm Ở Nhà Lớp 3-B

12/17/2017

- Các em sẽ có thi kiểm tra học kỳ I.

- Các em ôn bài theo bài mẫu mà đã học tuần trước

12/10/2017
--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A, B. Trang 37, 38. Bài 6.
--- Điền vào chỗ trống trong phần C. Trang 39.
--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần D, Đ. Trang 40, 41.
--- Điền vào chỗ trống trong phần E. Trang 42.
--- Tập đọc trước bài Con Cáo và Chùm Nho. 
12/3/2017
Chúa Nhật tuần này ngày 26/12/2017 được nghỉ học vì là ngày Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tuy nhiên các em cũng nên ôn lại bài học số 5 từ trang 31 - 36.

--- Các em tập đọc và viết chính tả bài "Sư Tử và Chuột"

--- Trả lời câu hỏi trong phần D, trang 34.

--- Điền vào chỗ trống trong phần Đ, trang 35.

--- Đặt câu với những chữ có sẵn trong phần E, trang 36.
11/19/2017
--- Ôn lại phần B, C, Đ, E trong bài 4 để làm bài kiểm tra vào ngày 19 tháng 11 năm 2017

--- Tập đọc và viết lại chính tả Tình Bạn.

--- Tập đọc và viết lại các chữ trong bài số 5 phần A và B

--- Tập đọc trước bài Sư Tử và Chuột.

11/12/2017
--- Tập viết câu truyện: Tình Bạn 3 lần, trang 28.

--- Trả lời câu hỏi với một câu đầy đủ ý nghĩa, phần D trang 28.

--- Điền vào chỗ trống cho thích hợp với những chữ đã có sẵn, phần Đ trang 29.

--- Đặt câu với phần gợi ý có sẵn, phần E trang 30

* Bài thi Kiểm Tra kỳ I vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, xin phụ huynh chú ý, giúp các em ôn bài và đưa các em tới trường để làm bài thi.
11/5/2017
- Ôn lại phần B, C, D,Đ, E trong bài số 3, trang 25, 26, 27.

*Làm phần A, B trong bài số 4.

*Tập đọc và viết chính tả phần C trang 28.
10/29/2017
Học bài số 3, trang 22.

--- Tập đọc và viết chính tả 3 lần như trong sách chỉ định, trang 22.

--- Trả lời các câu hỏi trong phần D, trang 22.

--- Điền vào chỗ trống dựa theo chữ tiếng Anh cho sẵn, trang23.

--- Đặt câu với chữ cho sẵn, trang 24.
10/22/2017
Các em ôn lại các phần D, Đ, E, G trong bài số 2.

Sẽ có bài thi kiểm tra tháng 10 vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 10 này.
10/15/2017
Tiếp tục học bài 2.

--- Tập đọc và viết chính tả phần C, trang 16.

--- Trả lời các câu hỏi phần D, trang 16.

--- Điền vào chỗ trống dựa theo chữ tiếng Anh cho sẵn phần Đ, trang 17.

--- Điền vào chỗ trống dựa theo các chữ tiếng Anh cho sẵn phần E, trang 17.

--- Đặt câu với các chữ cho sẵn, trang 18.

Chúa Nhật ngày 15 khi vào lớp các em sẽ được hướng dẫn thêm về các phần các em đã làm ở nhà.
10/8/2017
Học bài 2

--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A hai lần trên các dòng kẻ sẵn. Trang 14.

--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần B năm lần trên những dòng kẻ sẵn. Trang 15.

--- Đọc trước bài đọc Món Ăn Việt Nam cho thông thạo hơn. Trang 16.
10/1/2017
Bài 1: Phần E trả lời các câu hỏi. 

      • Phần G điền vào chỗ trống.

     • Phần H đặt câu với chữ có sẵn.

Chúa Nhật này sẽ có bài thi kiểm tra, bài thi dựa trên các phần đã học. Xin phụ huynh các em tuần rồi vắng mặt, cho các em đến trường đúng giờ và giúp các em ôn bài trước.
9/24/2017
* Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A, C, hai lần trên những hàng kẻ có sẵn.

* Tập đọc và viết lại những chữ trong phần B, C năm lần trên những hàng kẻ sẵn để nhớ và thuộc mặt chữ.

Xin phụ huynh giúp các em tập đọc trước bài Tập Đọc: Thích Tháng Nào, để khi vào lớp tuần này là thực hành luôn.
9/17/2017
Các em ôn lại cách phát âm và đánh vần trang 4,5,6.