Bài Làm Ở Nhà Lớp 3-B

5/13/2018
 
5/6/2018
Bài tâp ở nhà cho tuần này như sau:

Ngày 6/5/2018 Là ngày Thi Kỳ II, bài thi mãn khóa.

Các em đã có bài mẫu, Study Guide xin phụ huynh nhắc nhở các em ôn bài, và đưa các em tới trường đúng giờ để làm bài thi mãn khóa.
4/29/2018
* Nhắc lại ngày 6/5/2018 là Bài Thi Kỳ II, bài thi mãn khóa.
- Ôn lại từ bài 6 đến bài 10.
- Tuần này ngày 29/4/2018 sẽ có Study Guide, để các em mang về nhà ôn trước.
- Tập đọc và viết các câu tục ngữ trang 136.
Xin quý phụ huynh lưu ý và nhắc nhở con em mình ôn bài và đến trường đúng giờ.
4/22/2018
• Bài 10: Trả lời các câu hỏi trong phần D, trang 66.
• Đặt câu hỏi dựa theo trả lời gách dưới phần E trang 67.
• Tập đặt câ với các chữ có sẫn phần G trang 68
• Các em sẽ có kiểm tra bài 9 và 10.
• Ngày 6/5/2018  các em sẽ có thi học kỳ II (từ bài 6 đến bài 10)
4/15/2018
- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A, trang 63, bài 10.
- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần B, trang 64, bài 10.
- Điền vào chỗ trông trong phần C, trang 64, bài 10.
- Tập đọc và viết chính tả phần D, trang 65, bài 10.
Nếu được các em làm luôn phần Đ, E để khi trở lại trường Thầy và cô sẽ hướng dẫn thêm.
  Các em sẽ được  nghỉ 2 tuần Chúa Nhật.

• Chúa Nhật 4/1/2018 Lễ Phục Sinh

• Chúa Nhật 4/8/2018 Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
3/25/2018
- Trang 51: Tập đọc các nguyên âm kép và viết lại 2 lần các chữ gạch dưới.
- Trang 52 (only): đọc và nhớ 8 chữ kép.
- Trang 53: Tập đọc bài "Chó ngáp phải ruồi".
- Trang 50: tập đặt câu hỏi.
3/18/2018
Các em sẽ có thi đố vui.
3/10/2018
  • Điền vào chỗ trống phần Đ, trang 61, bài 9.
  • Đặt câu mệnh lệnh với chữ cho sẵn phần E, trang 61, bài 9.
  • Tập trả lời câu hỏi cho chương trình thi đó vui.
  • Chúa Nhật này sẽ có cuộc thi với lớp 3A. Xin phụ huynh giúp các em ôn thi trong attach kèm theo đây. Click here to print attached!
3/4/2018
Homework lớp 3 tuần này là:
  •  Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A, bài 9, trang 57.
  • Tập đọc và viết lại các chữ trong phần B, bài 9, trang 58.
  • Tập đọc và viết chính tả trong phần C, bài 9. trang 59.
  • Trả lời các câu hỏi trong phần D, bài 9, trang 60.
2/11/2018
• Ôn lại phần C: Tập đọc và viết chính tả, bài 8, trang 53.

• Ôn lại phần D: Điền vào chỗ trống, bài 8, trang 54.

• Sẽ có bài kiểm tra ngày 11 tháng 2 năm 2018.


• Xin quý phụ huynh nhắc nhở con em ôn bài trước khi đi học.
2/4/2018
• Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A, trang 51, Bài 8.

• Tập đọc và viết lại các chữ trong phần B, trang 52, Bài 8.

• Tập đọc và viết chính tả trong phần C, trang 53, Bài 8.
1/121/2018
• Tập đọc và viết lại bài chính tả. Bài 7, Phần C, Trang 47.

• Trả lời câu hỏi. Phần D, trang 48.

• Điền vào chỗ trống. Phần Đ, trang 48.

• Sẽ có bài kiểm tra, bài 7 ngày 21/1/2018. 

1/14/2018
• Tập đọc và viết chính tả phần C bài 7, trang 47

• Trả lời các câu hỏi phần D, trang 48

• Điền vào chỗ trống phần Đ, trang 48.

* Các em sẽ có bài kiểm tra vào ngày 21/1/2018.

12/17/2017

- Các em sẽ có thi kiểm tra học kỳ I.

- Các em ôn bài theo bài mẫu mà đã học tuần trước

12/10/2017
--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A, B. Trang 37, 38. Bài 6.
--- Điền vào chỗ trống trong phần C. Trang 39.
--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần D, Đ. Trang 40, 41.
--- Điền vào chỗ trống trong phần E. Trang 42.
--- Tập đọc trước bài Con Cáo và Chùm Nho. 
12/3/2017
Chúa Nhật tuần này ngày 26/12/2017 được nghỉ học vì là ngày Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tuy nhiên các em cũng nên ôn lại bài học số 5 từ trang 31 - 36.

--- Các em tập đọc và viết chính tả bài "Sư Tử và Chuột"

--- Trả lời câu hỏi trong phần D, trang 34.

--- Điền vào chỗ trống trong phần Đ, trang 35.

--- Đặt câu với những chữ có sẵn trong phần E, trang 36.
11/19/2017
--- Ôn lại phần B, C, Đ, E trong bài 4 để làm bài kiểm tra vào ngày 19 tháng 11 năm 2017

--- Tập đọc và viết lại chính tả Tình Bạn.

--- Tập đọc và viết lại các chữ trong bài số 5 phần A và B

--- Tập đọc trước bài Sư Tử và Chuột.

11/12/2017
--- Tập viết câu truyện: Tình Bạn 3 lần, trang 28.

--- Trả lời câu hỏi với một câu đầy đủ ý nghĩa, phần D trang 28.

--- Điền vào chỗ trống cho thích hợp với những chữ đã có sẵn, phần Đ trang 29.

--- Đặt câu với phần gợi ý có sẵn, phần E trang 30

* Bài thi Kiểm Tra kỳ I vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, xin phụ huynh chú ý, giúp các em ôn bài và đưa các em tới trường để làm bài thi.
11/5/2017
- Ôn lại phần B, C, D,Đ, E trong bài số 3, trang 25, 26, 27.

*Làm phần A, B trong bài số 4.

*Tập đọc và viết chính tả phần C trang 28.
10/29/2017
Học bài số 3, trang 22.

--- Tập đọc và viết chính tả 3 lần như trong sách chỉ định, trang 22.

--- Trả lời các câu hỏi trong phần D, trang 22.

--- Điền vào chỗ trống dựa theo chữ tiếng Anh cho sẵn, trang23.

--- Đặt câu với chữ cho sẵn, trang 24.
10/22/2017
Các em ôn lại các phần D, Đ, E, G trong bài số 2.

Sẽ có bài thi kiểm tra tháng 10 vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 10 này.
10/15/2017
Tiếp tục học bài 2.

--- Tập đọc và viết chính tả phần C, trang 16.

--- Trả lời các câu hỏi phần D, trang 16.

--- Điền vào chỗ trống dựa theo chữ tiếng Anh cho sẵn phần Đ, trang 17.

--- Điền vào chỗ trống dựa theo các chữ tiếng Anh cho sẵn phần E, trang 17.

--- Đặt câu với các chữ cho sẵn, trang 18.

Chúa Nhật ngày 15 khi vào lớp các em sẽ được hướng dẫn thêm về các phần các em đã làm ở nhà.
10/8/2017
Học bài 2

--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A hai lần trên các dòng kẻ sẵn. Trang 14.

--- Tập đọc và viết lại các chữ trong phần B năm lần trên những dòng kẻ sẵn. Trang 15.

--- Đọc trước bài đọc Món Ăn Việt Nam cho thông thạo hơn. Trang 16.
10/1/2017
Bài 1: Phần E trả lời các câu hỏi. 

      • Phần G điền vào chỗ trống.

     • Phần H đặt câu với chữ có sẵn.

Chúa Nhật này sẽ có bài thi kiểm tra, bài thi dựa trên các phần đã học. Xin phụ huynh các em tuần rồi vắng mặt, cho các em đến trường đúng giờ và giúp các em ôn bài trước.
9/24/2017
* Tập đọc và viết lại các chữ trong phần A, C, hai lần trên những hàng kẻ có sẵn.

* Tập đọc và viết lại những chữ trong phần B, C năm lần trên những hàng kẻ sẵn để nhớ và thuộc mặt chữ.

Xin phụ huynh giúp các em tập đọc trước bài Tập Đọc: Thích Tháng Nào, để khi vào lớp tuần này là thực hành luôn.
9/17/2017
Các em ôn lại cách phát âm và đánh vần trang 4,5,6.