Bài Làm Ở Nhà Lớp 2-B

5/13/2018
 
5/6/2018
Bài Ôn Thi Cuối Năm của các em như sau:

1.  Tập đọc Bài "Tiếng Việt" và làm phần: "Điền Vào Chỗ Trống" trang 75 và 76.

2.  Viết chính tả Bài "Tiếng Việt" từ đoạn : "Con nghe cô giáo nói........cái hay của tiếng Việt."

Các em sẽ có Bài Thi Cuối Năm vào Chúa Nhật này, ngày 6 tháng 5.

4/29/2018
1.  Tập đọc và viết các chữ trong trang 74.

2.  Viết chính tả 2 câu : " Công dân ơi!  Mau hiến thân dưới cờ.  Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ."

3.  Tập hát Bài Quốc Ca Việt Nam trong trang đầu của Sách Giáo Khoa.

Chúa Nhật này, ngày 29 tháng 4 các em sẽ được Ôn Thi Cuối Năm.

4/22/2018
1.  Học thuộc các chữ trong trang 62.

2.  Viết chính tả câu :  "Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời."

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra

4/15/2018
1.  Học thuộc các chữ trang 56.

2.  Viết Chính Tả câu:  : " Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi."

  Các em sẽ được  nghỉ 2 tuần Chúa Nhật.

• Chúa Nhật 4/1/2018 Lễ Phục Sinh

• Chúa Nhật 4/8/2018 Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
3/25/2018
1.  Tập đọc và viết các chữ trang 55 và 56.

2.  Viết chính tả câu;  " Người công dân luôn vững bền tâm chí."

3/18/2018
Các em sẽ có thi đố vui.
3/10/2018
1.  Học thuộc các chữ trang 49.

2.  Viết chính tả câu :  " Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy."

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.
3/4/2018
1.  Tập đặt câu trang 47.

2.  Viết chính tả 2 câu :  " Dù cho thây phơi trên gươm giáo.  Thù nước lấy máu đào đem báo. "

2/11/2018
Ngày 25 tháng 2 Liên Trường sẽ mừng Tết Mậu Tuất.  Các em lớp 2B sẽ hát bài " Ngày Tết Quê Em " trong phần Văn Nghệ.

Xin quý Phụ Huynh mở youTube dưới đây cho các em nghe và tập hát.  Bài hát đã được phát ra trong lớp tuần vừa rồi.

https://youtu.be/4ksk7I1XNm8

2/4/2018
1.  Tập đọc và viết các chữ trang 43.

2.  Làm bài trang 45.

3.  Viết chính tả 2 câu :  " Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên. Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền."

1/121/2018
1.  Học thuộc các chữ trang 38.

2.  Viết chính tả câu :  " Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống."

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

1/14/2018
1.  Tập đọc và viết các chữ trang 38.

2.  Làm bài phần Đ trang 40.

3.  Viết chính tả câu :  " Này công dân ơi ! Đứng lên đáp lời sông núi. "

12/17/2017
Các em sẽ có Thi Học Kỳ I vào Chúa Nhật này, ngày 17 tháng 12.  Sau đây là Bài Ôn Thi Học Kỳ I:

1.  Tập đọc bài  "CẮM TRẠI "  trang 25.

2.  Học thuộc phần ngữ vựng trang 25.

3.  Viết Chính Tả :

    Em thích ngửi mùi gỗ của cây thông.  Em thích lội suối và nhặt sỏi.

Các em sẽ được chấm điểm về đọc và viết chính tả bài " Cắm Trại ".

Sau khi làm Bài Thi , các em sẽ có Tiệc Mừng Giáng Sinh.

12/10/2017
1.  Học thuộc các chữ trong phần B trang 33 và 34.

2.  Viết Chính Tả:
     a.  Tâm thích ăn nấm.
     b.  Mẹ đang hâm nóng nồi canh.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

12/3/2017
1.  Tập đọc những câu trong giấy đã được phát ra trong lớp.

2.  Làm bài phần C : Điền Vào Chỗ Trống trang 34 và 35.

3.  Viết chính tả :  Bà Lâm đi rất chậm.

11/19/2017
1.  Học thuộc các chữ trong phần B trang28, 29.

2.  Viết chính tả : a. "Lá lành đùm lá rách."

                              b.  Chị Thắm ẵm em bé.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

11/12/2017
1.  Tập đọc và viết các chữ trong phần B trang 28 và 29.

2.  Viết chính tả :  Em chăm chỉ học tiếng Việt.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

11/5/2017
1.  Viết Chính Tả :  Nam rất thích đi cắm trại.

2.  Học thuộc các chữ trong phần B trang 23 và 24 .

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

10/29/2017
1.  Học thuộc các chữ trong phần B trang 19 và 20.

2.  Viết chính tả câu :  "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. "

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 29 tháng 10.

10/22/2017
1.  Tập đọc và viết các chữ trang 18 và 19.

2.  Viết chính tả:    Con cá bơi trong hồ.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

10/15/2017
1.  Học thuộc các chữ trong phần D trang 13 và 14.

2.  Viết chính tả :  

Chúng em là người Việt Nam.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

10/8/2017
1.  Tập đọc và viết các chữ trang 11, 12, 13 và 14.

2.  Viết chính tả:  Lan thích ăn ốc bưu.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

10/1/2017
1.  Học thuộc các chữ phần B trong trang 8 và 9.

2.  Viết chính tả:  Em thích đọc sách.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

9/24/2017
1.  Làm bài trang 7.

2.  Tập đọc và viết các chữ phần B trong trang 8 và 9.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.