Bài Làm Ở Nhà Lớp 2-B

12/17/2017
Các em sẽ có Thi Học Kỳ I vào Chúa Nhật này, ngày 17 tháng 12.  Sau đây là Bài Ôn Thi Học Kỳ I:

1.  Tập đọc bài  "CẮM TRẠI "  trang 25.

2.  Học thuộc phần ngữ vựng trang 25.

3.  Viết Chính Tả :

    Em thích ngửi mùi gỗ của cây thông.  Em thích lội suối và nhặt sỏi.

Các em sẽ được chấm điểm về đọc và viết chính tả bài " Cắm Trại ".

Sau khi làm Bài Thi , các em sẽ có Tiệc Mừng Giáng Sinh.

12/10/2017
1.  Học thuộc các chữ trong phần B trang 33 và 34.

2.  Viết Chính Tả:
     a.  Tâm thích ăn nấm.
     b.  Mẹ đang hâm nóng nồi canh.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

12/3/2017
1.  Tập đọc những câu trong giấy đã được phát ra trong lớp.

2.  Làm bài phần C : Điền Vào Chỗ Trống trang 34 và 35.

3.  Viết chính tả :  Bà Lâm đi rất chậm.

11/19/2017
1.  Học thuộc các chữ trong phần B trang28, 29.

2.  Viết chính tả : a. "Lá lành đùm lá rách."

                              b.  Chị Thắm ẵm em bé.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

11/12/2017
1.  Tập đọc và viết các chữ trong phần B trang 28 và 29.

2.  Viết chính tả :  Em chăm chỉ học tiếng Việt.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

11/5/2017
1.  Viết Chính Tả :  Nam rất thích đi cắm trại.

2.  Học thuộc các chữ trong phần B trang 23 và 24 .

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

10/29/2017
1.  Học thuộc các chữ trong phần B trang 19 và 20.

2.  Viết chính tả câu :  "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. "

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 29 tháng 10.

10/22/2017
1.  Tập đọc và viết các chữ trang 18 và 19.

2.  Viết chính tả:    Con cá bơi trong hồ.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

10/15/2017
1.  Học thuộc các chữ trong phần D trang 13 và 14.

2.  Viết chính tả :  

Chúng em là người Việt Nam.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

10/8/2017
1.  Tập đọc và viết các chữ trang 11, 12, 13 và 14.

2.  Viết chính tả:  Lan thích ăn ốc bưu.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

10/1/2017
1.  Học thuộc các chữ phần B trong trang 8 và 9.

2.  Viết chính tả:  Em thích đọc sách.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

9/24/2017
1.  Làm bài trang 7.

2.  Tập đọc và viết các chữ phần B trong trang 8 và 9.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.