Bài Làm Ở Nhà Lớp 2-B

10/8 - 10/15
1.  Học thuộc các chữ trong phần D trang 13 và 14.

2.  Viết chính tả :  

Chúng em là người Việt Nam.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

10/1 - 10/8
1.  Tập đọc và viết các chữ trang 11, 12, 13 và 14.

2.  Viết chính tả:  Lan thích ăn ốc bưu.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

9/24 - 10/1
1.  Học thuộc các chữ phần B trong trang 8 và 9.

2.  Viết chính tả:  Em thích đọc sách.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

9/17 - 9/24
1.  Làm bài trang 7.

2.  Tập đọc và viết các chữ phần B trong trang 8 và 9.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.