Bài Làm Ở Nhà Lớp 1-A

10/8 - 10/15
1. Học thuộc lòng câu Tục ngữ (Vietnamese Proverbs):
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây."

2. Tập đọc những câu sau đây:

a. Chiều thứ Năm em đi học bơi.
b. Sáng thứ Bảy em ngủ dậy trễ.
c. Tuần này em được nghỉ học.
d. Năm nay em 10 tuổi.
đ. Thứ Sáu anh đi dá banh.
e. Chủ Nhật chị đi học Việt ngữ.
g. Tháng 10 có ngày hội Haloween.

3. Làm bài trang 16.

4. Học thuộc những chữ theo hình ở trang 18 để viết chính tả.

10/1 - 10/8
1. Làm bài trang 13, 14, 15. (Xin phụ huynh nhớ kiểm tra lại và ký tên vào bài làm của các em).

2. Tập đọc những câu sau đây:

a. Con voi có NGÀ VOI dài.
b. Ba em ĐI NGỦ sớm.
c. Em học NGỮ VỰNG ở lớp tiếng Việt.
d. Chị sợ BỊ NGÃ.
đ. Anh LẮNG NGHE mẹ nói.
e. Em rất thích đi NGHỈ HÈ.

3. Bài Kiểm Tra (làm ở lớp vào Chủ Nhật 10/08/17): Viết Chính Tả (to write a Dictation) những chữ Phần B trang 15.

*Để Viết Chính Tả cho đúng, các em cần phải tập viết thuộc lòng những chữ trong Phần B trang 15. Đến lớp cô giáo sẽ đọc cho các em viết xuống.

9/24 - 10/1
1. Làm bài trang 10. Tập đọc các câu phần D trang 11 và phần Đ trang 12.
(Xin phụ huynh nhớ kiểm tra lại và ký tên vào bài làm của các em).

2. Bài Kiểm Tra (làm ở lớp vào Chủ Nhật 10/01/17): Viết Chính Tả (to write a Dictation) những chữ Phần C trang 10.

9/17 - 9/24
1. Làm bài trang 7, 8, 9. (Xin phụ huynh nhớ kiểm tra lại và ký tên vào bài làm của các em).

2. Bài Kiểm Tra (làm ở lớp vào Chủ Nhật 09/24/17): Viết Chính Tả (to write a Dictation) những chữ Phần B trang 8 và 9.

*Để Viết Chính Tả cho đúng, các em cần phải tập viết thuộc lòng những chữ trong Phần B trang 8 và 9. Đến lớp cô giáo sẽ đọc cho các em viết xuống.

9/10 - 9/17
Ôn lại và học thuộc Mẫu Tự tiếng Việt: Tên gọi, cách Đánh vần và cách Phát Âm trang 4 và 5.