Bài Làm Ở Nhà Lớp 2

4/5/2020
1.  Học thuộc các từ trang 68.

2.  Viết Chính Tả câu:  "  Thoát cơn tàn phá vẻ vang nòi giống."

Em cảm ơn sự giúp đỡ của quý phụ huynh thật nhiều.

3/29/2020
1.  Tập đọc và trả lời các câu hỏi trang 69, 70.

2.  Viết thành chữ các số trang 70.

3.  Viết Chính Tả 2 câu:  "  Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ.  Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ."

3/22/2020
1.  Tập đọc và viết lại các từ trang 67.

2.  Gạch dưới động từ trang 71.

3.  Viết Chính Tả câu: "  Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời."

4.  Tập hát Bài Quốc Ca Việt Nam trong trang đầu của Sách Giáo Khoa.

Xin thông báo đến tất cả quý phụ huynh các em sẽ KHÔNG có chương trình Việt ngữ, Giáo Lý, TNTT

từ:
Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 đến Chúa Nhật ngày 19 tháng 4.

Kính chúc tất cả quý phụ huynh luôn được khỏe mạnh và bình an.

3/8/2020
1.  Viết thành chữ các số trang 64.

2.  Viết Chính Tả 2 câu: 

" Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy.  Người công dân luôn vững bền tâm chí."

3/1/2020
1.  Viết Chính Tả câu:  

      a.  Học sinh giỏi sẽ được thưởng.

      b.  " Thù nước lấy máu đào đem báo."

2.  Học thuộc các từ trang 56.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

2/23/2020
1.  Học thuộc các từ trang 49.

2.  Viết Chính Tả câu : "Dù cho thây phơi trên gươm giáo".

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 23 tháng 2.

2/16/2020
1.  Điền vào chỗ trống trang 51.

2.  Viết Chính Tả câu:  " Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền".

1/19/2020
1.  Viết lại thành câu cho đúng trang 46.

2.  Viết Chính Tả câu: “Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.”

3.  Tập đặt câu trang 47.

1/12/2020
1.  Học thuộc các từ trong phần B trang 33, 34.

2.  Viết Chính Tả câu: "  Này công dân ơi ! Đứng lên đáp lời sông núi."

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 12 tháng 1.

12/15/2019
Chúa Nhật này, ngày 15 tháng 12, các em sẽ có Thi Học Kỳ I.  Sau đó, các em sẽ có Tiệc Giáng Sinh. 

Xin quý phụ huynh nhắc nhở ,giúp đỡ  các em tập đọc và viết Chính Tả.  Các em sẽ được chấm điểm  cả về đọc và viết. 

Sau đây là  Bài Ôn Thi Học Kỳ I :

A.  Tập đọc Bài " Cắm Trại "  trang 25.

B.  Viết Chính Tả:  
"Em thích ngửi mùi gỗ của cây thông.  Em thích lội suối và nhặt sỏi."

C.  Giải nghĩa các từ sau ra tiếng Việt:

1.  Mountain :  núi 
2.   to sniff:  ngửi
3.  smell:  mùi 
4.  wood : gỗ
5.  pine tree:  cây thông
6.  to walk into the stream: lội suối
7.  to pick up gravels:  nhặt sỏi
8.  deer: con nai
9.  map: bản đồ
10.  sheep: con cừu
11.  electric: dây điện
12.  to faint:  bị xỉu
13.  sparrow: chim sẻ
14.  to heat up: hâm nóng
15.  first day of school :  ngày tựu trường

11/24/2019
Chúa Nhật này, ngày 24 tháng 11, các em sẽ có Bài Kiểm Tra.  Sau đây là bài tập của các em:

1.  Học thuộc các từ trong phần B trang 28 và 29.

2.  Viết Chính Tả :       
   
 a.  "Lá lành đùm lá rách."

 b.  Chị Thắm ẵm em.

11/17/2019
1.  Tập đọc và viết các từ trong phần B trang 28 và 29.

2.  Viết Chính Tả:      Em chăm chỉ học tiếng Việt.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

11/10/2019
1.  Viết Chính Tả:  Nam rất thích đi cắm trại.

2.  Học thuộc các từ trong phần B trang 23 và 24.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

11/3/2019
1.  Làm bài trang 23 và 24.

2.  Viết Chính Tả :    Nam đang làm bài.

10/27/2019
1.  Học thuộc các từ trong phần B trang 19 và 20.

2.  Viết Chính Tả câu:  " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn."

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra vào Chúa Nhật này, ngày 27 tháng 10.

10/20/2019
1.  Tập đọc và viết phần B trang 19 và 20.

2.  Điền vào chỗ trống phần C trang 20.

3.  Viết Chính Tả :  Con cá bơi trong hồ.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

10/13/2019
1.  Học thuộc các từ trong phần D trang 13 và 14.

2.  Viết Chính Tả:  Chúng em là người Việt Nam.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

10/6/2019
1.  Tập đọc và viết các chữ trang 11, 12, 13 và 14.

2.  Viết Chính Tả:  Em thấy con cừu.

Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.

9/29/2019
1.  Học thuộc các chữ phần B trong trang 8 và 9.

2.  Viết Chính Tả:       Em thích đọc sách.

Các em sẽ có Bài Kiểm Tra.

9/22/2019
1.  Làm bài trang 7.

2.  Tập đọc và viết các chữ phần B trong trang 8 và 9.

* Xin quý phụ huynh ký tên vào bài làm của các em.