Bài Làm Ở Nhà Lớp 2-A

12/17/2017
Bài ôn cho bài kiểm tra của các em vào Chủ Nhật tuần này như sau:

1. Ôn lại nghĩa của các chữ trong phần B, trang 33 - 34. 

2. Ôn lại phần C - Điền vào chỗ trống, trang 34 - 35.

3. Học phần ngữ vựng của phần D, trang 35 và tập viết chính tả "Bà ngoại em đã 80 tuổi. Bà vẫn còn khoẻ mạnh. Bà ngoại ở chung với gia đình em. Bà rất thương em và chị Hoa."

12/10/2017
1. Tập đọc và viết 1 lần các chữ trong phần A, trang 32.

2. Tập đọc và viết 3 lần các chữ trong phần B, trang 33 - 34

3. Chọn 2 chữ trong phần B để tập đặt 2 câu và nộp cho cô giáo vào Chủ Nhật tuần này.
12/3/2017
1. Ôn lại nghĩa của các chữ trong phần B, trang 28-29.

2. Ôn lại phần C - Điền vào chỗ trống, trang 29 - 30.

3. Tập viết câu chính tả: "Chúng ta đều có liên hệ với nhau nên phải biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau."

Các em sẽ có bài kiểm tra vào tuần này.

11/12/2017
1. Ôn lại những chữ trong phần B, trang 23 -24.

2. Ôn lại phần C - điền vào chỗ trống, trang 24.

3.Tập viết bài chính tả trong phần D, trang 25: "Gia đình em đi cắm trại trên núi mỗi mùa hè.
Em thích ngửi mùi gỗ của cây thông. Em thích lội suối và nhặt sỏi."
11/5/2017
1. Tập đọc và viết 1 lần những chữ trong phần A, trang 22.

2. Tập đọc và viết 3 lần những chữ trong phần B, trang 23-24.

3.Viết 2 lần bài chính tả - "Cắm Trại", trang 25 và nộp cho cô giáo vào Chủ Nhật này.
10/29/2017
Bài ôn của bài kiểm tra vào tuần này như sau:

1. Ôn lại những chữ trong phần B, trang 19 - 20.
2. Ôn lại phần C - điền vào chỗ trống, trang 20.
3.Tập viết câu chính tả: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn".

Xin lưu ý các em nào chưa nộp bài làm ở nhà - phần đặt câu của tuần trước thì nên nộp vào tuần này.

10/22/2017
1. Đọc và viết 1 lần những chữ trong phần A, trang 18.

2. Tập đọc và viết lại 3 lần những chữ trong phần B, trang 19 -20.

3. Tập đặt câu với những chữ sau và nộp cho cô giáo vào tuần này: đã, đang, sẽ, cũng,  mới.
10/15/2017
1. Tập đọc, viết và hiểu nghĩa những chữ trong Bài Học 2: lưu ý, cứu giúp, bạn hữu, ngày tựu trường, vây cá, lửa cháy, nước chảy, chạy nhanh.

2. Tập viết chính tả trích đoạn bài Tổ Chim Sẻ: "Chim bố và chim mẹ kiếm đồ ăn nuôi chim con. Chim con lớn mau và bay khỏi tổ. Những con chim sẻ làm em nhớ đến công lao cha mẹ".
10/8/2017
1. Tập đọc và viết những chữ trong phần B và D, trang 11 - 14.

2. Điền vào chỗ trống trong phần Đ, trang 15.

3. Tập viết chính tả câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn".
10/1/2017
Bài ôn của bài kiểm tra vào ngày 1 tháng 10, 2017 như sau:

1. Ngữ vựng trong phần B, trang 8.

2. Tập viết chính tả câu: 

    - Chúng ta phải đi học đúng giờ.

    - Hôm nay cô Thảo dạy chúng em hát.


3. Bonus: tập viết chính tả 5 câu đầu của bài "Bé Hảo" , trang 10.

9/24/2017
1. Các em tập đọc và viết lại những chữ trong phần A và B trong trang 7-8.

2. Tập đọc phần C trong trang 9.

Xin quý phụ huynh khuyến khích các em tập hát bài Quốc Ca Việt Nam. Các em nào thuộc bài Quốc Ca sẽ được thưởng vào cuối năm.