Bài Làm Ở Nhà Lớp 2-A

10/8 - 10/15
1. Tập đọc, viết và hiểu nghĩa những chữ trong Bài Học 2: lưu ý, cứu giúp, bạn hữu, ngày tựu trường, vây cá, lửa cháy, nước chảy, chạy nhanh.

2. Tập viết chính tả trích đoạn bài Tổ Chim Sẻ: "Chim bố và chim mẹ kiếm đồ ăn nuôi chim con. Chim con lớn mau và bay khỏi tổ. Những con chim sẻ làm em nhớ đến công lao cha mẹ".
10/1 - 10/8
1. Tập đọc và viết những chữ trong phần B và D, trang 11 - 14.

2. Điền vào chỗ trống trong phần Đ, trang 15.

3. Tập viết chính tả câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn".
9/24 - 10/1
Bài ôn của bài kiểm tra vào ngày 1 tháng 10, 2017 như sau:

1. Ngữ vựng trong phần B, trang 8.

2. Tập viết chính tả câu: 

    - Chúng ta phải đi học đúng giờ.

    - Hôm nay cô Thảo dạy chúng em hát.


3. Bonus: tập viết chính tả 5 câu đầu của bài "Bé Hảo" , trang 10.

9/170 - 9/24
1. Các em tập đọc và viết lại những chữ trong phần A và B trong trang 7-8.

2. Tập đọc phần C trong trang 9.

Xin quý phụ huynh khuyến khích các em tập hát bài Quốc Ca Việt Nam. Các em nào thuộc bài Quốc Ca sẽ được thưởng vào cuối năm.