Bài Làm Ở Nhà Lớp 1 - B

3/29/2020
 

Xin thông báo đến tất cả quý phụ huynh các em sẽ KHÔNG có chương trình Việt ngữ, Giáo Lý, TNTT

từ:
Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 đến Chúa Nhật ngày 19 tháng 4.

Kính chúc tất cả quý phụ huynh luôn được khỏe mạnh và bình an.

3/1/2020
Please review and practice reading lesson #10

Page 52. Please complete the homework page 53

Practice and help your kids memorize the Vietnamese Anthem. Who sings this song well will receive an award at year end closing day.
2/23/2020
Last week, most of your families on vacations trip. I hope your families had a wonderful week. Please review lesson # 10 with your kids and practice with them the Vietnamese Anthem.  Who did memorize the Vietnamese Anthem will receive the award trophy 🏆 at year end ceremony.
2/16/2020
Các em không có bài làm ở nhà.
1/19/2020
Các em tập đọc và viết trang 46 & 47.

Các em sẽ có kiểm tra trang 48 câu 1,2,3,4 và 7

Please practice writing and reading pages 46 and 47. For quiz, practice writing and reading page 48, sentences 1,2,3,4 and 7

1/12/2020
1. Các em tập viết các chữ trong phần B trang 42. Các em phải viết ra giấy trắng và nộp lại cho cô giáo.

2. Các em sẽ có kiểm tra viết chính tả phần C trang 43.

1. Please practice writing the words in part B on page 42. You must write on blank paper and return it to the teacher.

2. You will have a spelling quiz in section C, page 43.

12/15/2019
Các em dịch sang tiếng Anh 11 câu trong phần tập đọc trang 40. Các em phải viết ra giấy và nộp lại cho cô giáo.

Please translate 10 sentences in page 40 in English.

11/24/2019
Các em ôn từ bài 1 đến bài 6 để chuẩn bị cho bài thi thứ I.
11/17/2019
Bài số 6. Các em tập đọc và viết bài trang 34 và 35.

Please review read and write lesson 6. Please help your kids study on page 34 and 35.

11/10/2019
Các em  ôn lại bài học trang 30 và 31. Và các em sẽ có kiểm tra các phần trong trang 30 & 31.

Please review page 30 & 31 study all the pictures and practice writing all the letter. This week quiz will be on page 30& 31
11/3/2019
Các em ôn lại bài số 4 phần viết chính tả. Tập đọc và tập viết các câu văn trong bài.
10/27/2019
Các em ôn lại bài số 3. Và sẽ có bài kiểm tra trong trang 24.

Please review lesson 3. We will have quiz on page 24.
10/20/2019
Bài số 3: Tập đọc và tập viết trang 21 & 22
10/13/2019
Các em tập đọc và tập viết trang 21 & 22 bài số 3.

Các em sẽ có bài kiểm tra.
10/6/2019
Please review 29 letters and 5 marks (dấu sác, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã,dấu nặng). 
We almost finish lesson number 2, please practice reading and writing all the pictures in the lesson pages 15 and 16.

Please practice reading and writing page 15 & 16
We will have a quiz tomorrow.

9/29/2019
Các em ôn lại 29 mẫu tự và 5 dấu.

Tập viết các chữ trong trong bài học 1.

Please review 29 letters and 5 marks( dau sac, dau huyen, dau hoi, dau nga va dau nang). 

We almost finish lesson number 1, please practice reading and writing all the pictures in the lesson.  Thank you very much.